avenas, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 19 28220 30428 08015 617
Bežná likvidita III. stupeň 0,95860,82500,85181,41
Časové rozlíšenie aktív 28,000,000026,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6170-3,13-0,5543-0,8803
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,896,954,962,46
Celkové tržby 20 08220 37115 70612 009
Celkový dlh 16 83817 75123 36611 099
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -16 095-14 587-6 590-3 977
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 16 09514 5876 5903 977
Čistý cash flow 1 5087 9972 6133 977
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -18,00-2 161676,00-482,00
Čistý zisk -109,00-2 161196,00-482,00
Čistý zisk v minulom roku -2 161196,00-482,000,0000
Cudzie zdroje -2 444-2 553-4 714-4 518
Daň z príjmov 91,000,0000480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 91,000,0000480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00001 37410 874
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,0000114,770,0000
Doba obratu aktív 3 5472 7552 90314 616
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00001 37410 874
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 3 0972 4082 41610 388
EBIT v minulom roku -2 161676,00-482,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -18,00-2 161676,00-482,00
EBITDA 6 0802 9815 961230,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 0802 9815 961230,00
Efektívna daňová sadzba -5,060,00000,71010,0000
Finančná páka 7,897,955,963,46
Finančné účty 16 09514 5876 5903 977
Hrubá marža -0,5102-0,6033-0,5155-0,9774
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 9842 8735 870216,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,87310,87420,83210,7107
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,000013 28611 619
Krátkodobé záväzky 16 83517 74923 36611 099
Materiál 15,0056,000,000020,00
Náklady na predaný tovar 12 23014 97911 62712 128
Neobežný majetok 3 1445 6618 1781,0000
Obežný majetok 16 11014 64319 87615 616
Obrat neobežného majetku 0,63100,47520,4316390,00
Odpisy 6 0025 0345 194698,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 0012 5172 597349,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 0012 5172 597349,00
Osobné náklady 4 5574 664531,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 96,00108,0091,0014,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 7 999465,006 2966 171
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 8932 8735 390216,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0446-0,84650,0416-0,1067
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0074-0,84580,1434-0,1067
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,83470,71840,23470,2547
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -2,25-2,63-15,250,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,9704-1,27-1,41-16,82
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,76012,970,740210,20
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00001 1100,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,95770,82180,85181,41
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,62-0,3192-1,80-1,14
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,87330,87430,83210,7107
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,896,954,962,46
Pridaná hodnota -10 246-12 289-8 097-11 738
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00005,670,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0446-0,84650,0416-0,1067
Rýchla likvidita I. stupeň 0,95600,82180,28200,3583
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,775,953,9248,26
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,775,953,9248,26
Služby 10 18912 0509 1149 185
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 19 28220 30428 08015 617
Spotreba materiálu… 2 0412 9292 5132 943
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 9842 6903 530390,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 9842 6903 530390,00
Účtovný cash flow 1 5087 9972 6133 977
Vlastné imanie 2 4442 5534 7144 518
Všetky záväzky 16 83817 75123 36611 099
Výsledok hospodárenia 78,00-2 053767,00-468,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 78,00-2 053767,00-468,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -109,00-2 161196,00-482,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 161196,00-482,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -18,00-2 161676,00-482,00
Zásoby 15,0056,000,000020,00
Záväzky 16 83817 75123 36611 099
Záväzky z obchodného styku 7 999465,006 2966 171
Zisk pred zdanením -18,00-2 161676,00-482,00
Zmena EBIT 0,0083-3,20-1,400,0000