MJ Aviation s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 57,004 38331 884
Bežná likvidita III. stupeň 1,9510,171,37
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000460,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -30,974,65-0,8943
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -26,55-44,080,6664
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,530,20121,36
Celkové tržby 1 75814 91253 724
Celkový dlh 165,00734,0018 358
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -152,00-3 497-20 468
Čistá marža, Zisková marža, ROS -2,91-0,66240,1647
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 152,003 49720 468
Čistý cash flow -3 345-16 97112 096
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -5 108-9 87711 216
Čistý zisk -5 108-9 8778 848
Čistý zisk v minulom roku -9 8778 848-321,00
Cudzie zdroje 108,00-3 649-13 526
Daň z príjmov 0,00000,00002 368
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 3680,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00002 368
Dlhodobé pohľadávky -2 989-4 4310,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 19,5210,2126,88
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00007,5626,88
Doba obratu aktív 11,83107,28216,62
Doba obratu pohľadávok -601,07-98,2526,88
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 26,169,42123,31
EBIT v minulom roku -9 87711 216-321,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -5 108-9 87711 216
EBITDA -819,00-5 59914 088
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -819,00-5 59914 088
Finančná páka -0,52781,202,36
Finančné účty 152,003 49720 468
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,89-0,8325-0,4242
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,890,83250,4242
Hrubá marža -0,6991-0,30570,3070
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -908,00-5 67714 016
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2,210,08780,5693
Krátkodobé pohľadávky 94,00417,003 956
Krátkodobé záväzky 126,00385,0018 150
Náklady na predaný tovar 2 98719 47137 230
Neobežný majetok 2 8004 9007 000
Obežný majetok -2 743-517,0024 424
Obrat aktív 30,843,401,68
Obrat neobežného majetku 0,62793,047,67
Obrat obežného majetku -0,6409-28,842,20
Odpisy 4 2004 2002 800
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 1002 1001 400
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 1002 1001 400
Osobné náklady 1 2702 9623 429
Ostatné náklady na finančnú činnosť 89,0078,0072,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -908,00-5 67711 648
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 47,30-2,710,6541
Podiel EBIT k aktívam -89,61-2,250,3518
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -89,61-2,250,3518
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 74,03-2,470,8167
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 2,670,79790,6420
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,03-0,64970,2079
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -1,90-1,140,2252
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,9677-1,544,81
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,2247-0,63662,65
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -1,90-1,140,2252
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000309,003 956
Pohotová likvidita II. stupeň 1,9510,171,37
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,03230,2150-1,12
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,890,16750,5758
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,530,20121,36
Pridaná hodnota -1 229-4 55916 494
Rentabilita aktív, ROA -89,61-2,250,2775
Rentabilita vlastného imania, ROE 47,30-2,710,6541
Rýchla likvidita I. stupeň 1,219,081,13
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,2015-0,13111,30
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,2015-0,13111,30
Služby 1 48616 51631 307
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 57,004 38331 884
Spotreba materiálu… 1 5012 9555 923
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 75814 91253 724
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 75814 91253 724
Účtovný cash flow -3 345-16 97112 096
Vlastné imanie -108,003 64913 526
Všetky záväzky 165,00734,0018 358
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 47,300,00000,0000
Výsledok hospodárenia -5 019-9 79911 288
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5 019-9 79911 288
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 108-9 8778 848
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -9 8778 848-321,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5 108-9 87711 216
Záväzky 165,00734,0018 358
Zisk pred zdanením -5 108-9 87711 216
Zmena EBIT 0,5172-0,8806-34,94