EsteBan s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 14 80711 02010 1875 403
Bežná likvidita III. stupeň 4,213,813,7661,40
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,07-1,38-0,3746-1,02
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,373,811,0261,40
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,89060,38390,38070,0166
Celkové tržby 43 11644 08130 0359 078
Celkový dlh 6 9753 0572 80988,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 347-11 020-2 764-5 403
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 34711 0202 7645 403
Čistý cash flow 8 34711 0202 7645 403
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 111747,002 611403,00
Čistý zisk -131,00585,002 063315,00
Čistý zisk v minulom roku 585,002 063315,000,0000
Cudzie zdroje -7 832-7 963-7 378-5 315
Daň z príjmov 875,00162,00548,0088,00
Daň z príjmov v minulom roku 162,00548,0088,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 875,00162,00548,0088,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 59,070,0000111,820,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 59,070,000058,600,0000
Doba obratu aktív 135,40101,79153,46217,24
Doba obratu pohľadávok 59,070,0000111,820,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 32,1626,7340,763,54
EBIT v minulom roku 747,002 611403,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 111747,002 611403,00
EBITDA 4 003918,002 786453,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 003918,002 786453,00
Efektívna daňová sadzba 1,180,21690,20990,2184
Finančná páka 1,891,381,381,02
Finančné účty 8 34711 0202 7645 403
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5289-0,7226-0,7243-0,9837
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,52890,72260,72430,9837
Hrubá marža 0,50830,25840,76410,1641
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 744747,002 611403,00
Krátkodobé pohľadávky 6 4600,00007 4230,0000
Krátkodobé záväzky 3 5172 8942 70688,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 550,000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 10,910,00000,00000,0000
Nákladové úroky 367,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 18 00128 1251 2817 588
Obežný majetok 14 80711 02010 1875 403
Obrat aktív 2,703,592,381,68
Obrat obežného majetku 2,703,592,381,68
Osobné náklady 18 03314 97225 9581 037
Ostatné náklady na finančnú činnosť 459,00171,00175,0050,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -131,00585,002 063315,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,56371,00000,27131,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,82291,311,130,6960
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,19360,25000,09200,5952
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,220,76070,88411,44
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,220,76070,88411,44
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,20910,27890,11410,5952
Pohľadávky z obchodného styku 6 4600,00003 8900,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 4,213,813,7661,40
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9383-0,7226-2,67-0,9837
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 22,740,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,89060,38390,38070,0166
Pridaná hodnota 21 91511 38922 9491 490
Rýchla likvidita I. stupeň 2,373,811,0261,40
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,743,331,010,1943
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,743,331,010,1943
Služby 14 16427 114420,007 042
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 14 80711 02010 1875 403
Spotreba materiálu… 3 8371 011861,00546,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 42 51639 51424 2309 078
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 6000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 39 91639 51424 2309 078
Účtovný cash flow 8 34711 0202 7645 403
Úrokové krytie 3,030,00000,00000,0000
Vlastné imanie 7 8327 9637 3785 315
Všetky záväzky 6 9753 0572 80988,00
Výsledok hospodárenia 1 570918,002 786453,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 570918,002 786453,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -131,00585,002 063315,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 585,002 063315,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 744,00747,002 611403,00
Záväzky 6 9753 0572 80988,00
Záväzky z obchodného styku 550,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 744,00747,002 611403,00
Zmena EBIT 1,490,28616,480,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 5 0330,00000,00000,0000