SLNEČNICE - MESTO 2, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 86 870 33481 638 63146 806 37914 571 727
Bankové úvery 51 365 72953 882 75124 060 4143 698 269
Bežná likvidita III. stupeň 2,733,412,411,03
Bežné bankové úvery 350 690293 942364 0403 698 269
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,813,31-3,126,62
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 59,5253,4019,83-46,41
Celkové tržby 2 553 87626 658 98025 289 10312 387 865
Celkový dlh 85 434 89980 137 78944 559 39414 892 598
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 44 607 71249 729 88514 935 5201 573 906
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 758 0174 152 8669 124 8942 124 363
Čistý cash flow 2 605 151-4 972 0287 000 5312 124 363
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -64 378219 069-294 044-299 462
Čistý zisk -65 407-746 143-635 144-325 871
Čistý zisk v minulom roku -746 143-635 144-325 8710,0000
Cudzie zdroje -1 435 435-1 500 842-2 246 985320 871
Daň z príjmov 0,00000,00002 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 8800,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00002 8800,0000
Dlhodobé bankové úvery 51 015 03953 588 80923 696 3740,0000
Dlhodobý dlh 51 015 03953 588 80923 696 3740,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 43 7214 631 63514 2580,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 43 7214 631 6350,00000,0000
Doba obratu aktív 286 84928 958 30968 337 3130,0000
Doba obratu pohľadávok 43 7214 631 63514 2580,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 103 8318 399 45927 864 1220,0000
EBIT v minulom roku 219 069-294 044-299 4620,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -64 378219 069-294 044-299 462
EBITDA -54 247502 740-117 108-219 259
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -54 247502 740-117 108-219 259
Finančná páka 60,5254,4020,83-45,41
Finančné účty 6 758 0174 152 8669 124 8942 124 363
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -64 378219 069-294 044-299 462
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,36200,29010,40770,7132
Krátkodobé pohľadávky 13 240 61613 057 4039 76661 499
Krátkodobé záväzky 31 444 64923 679 57119 085 01510 392 366
Krytie dlhovej služby -52,720,5209-0,3462-8,30
Nákladové úroky 1 029965 212338 22026 409
Nákladové úroky v minulom roku 965 212338 22026 4090,0000
Náklady na predaný tovar 164 125-503 545119 979220 784
Obežný majetok 86 870 33481 638 63146 806 37914 571 727
Ostatné náklady na finančnú činnosť 10 131283 671176 93680 203
Ostatné záväzky z obchodného styku 29 992 29122 618 47218 430 4979 147 149
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -65 407-746 143-635 144-325 871
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,02-0,18650,27680,1715
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 23,57-4 83228 0020,0000
Pohľadávky z obchodného styku 13 240 61613 057 4030,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,62900,71790,46970,1551
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,55100,3019-0,32100,1510
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2 532-5,1520,7080,44
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,59130,66000,51400,2538
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,98350,98160,95201,02
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 59,5253,4019,83-46,41
Pridaná hodnota -53 587504 574-119 729-220 784
Primárna platobná neschopnosť 2,271,730,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0456-0,4972-0,28271,02
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1 575159,40-380,50-67,92
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1 575159,40-380,50-67,92
Služby 2 607 46326 151 53525 405 83212 606 617
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 86 870 33481 638 63146 806 37914 571 727
Spotreba materiálu… 0,00001 5630,000032,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 51 365 72953 882 75124 060 4143 698 269
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 110 5381 029250,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 110 5381 029250,000,0000
Účtovný cash flow 2 605 151-4 972 0287 000 5312 124 363
Úročený dlh 51 365 72953 882 75124 060 4143 698 269
Úrokové krytie -62,560,2270-0,8694-11,34
Vlastné imanie 1 435 4351 500 8422 246 985-320 871
Všetky záväzky 85 434 89980 137 78944 559 39414 892 598
Výsledok hospodárenia -54 247502 740-117 108-219 259
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -54 247502 740-117 108-219 259
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -65 407-746 143-635 144-325 871
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -746 143-635 144-325 8710,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -65 407-746 143-632 264-325 871
Zásoby 66 871 70164 428 36237 671 71912 385 865
Záväzky 85 434 89980 137 78944 559 39414 892 598
Záväzky z obchodného styku 29 992 29122 618 47218 430 4979 147 149
Zisk pred zdanením -65 407-746 143-632 264-325 871
Zmena EBIT -0,2939-0,74500,98190,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 2 443 33826 656 64325 285 85312 385 865
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 2 443 33826 656 64325 285 85312 385 865