OLTOSTAV s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 12 4658 0227 0024 846
Bežná likvidita III. stupeň 2,5015,9811,8743,66
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4057-0,9303-1,06-0,3521
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,900313,9411,5415,02
Celkové tržby 39 79522 6119 97711 622
Celkový dlh 3 872502,00590,00111,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 486-6 996-6 810-1 667
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 4866 9966 8101 667
Čistý cash flow 3 4866 9966 8101 667
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 3411 3862 157-265,00
Čistý zisk 1 0731 1091 677-265,00
Čistý zisk v minulom roku 1 1091 677-265,000,0000
Cudzie zdroje -8 593-7 520-6 412-4 735
Daň z príjmov 268,00277,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 277,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 268,00277,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 57,2916,637,0299,84
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 57,2716,546,5999,68
Doba obratu aktív 115,02130,05256,16152,19
Doba obratu pohľadávok 57,2916,637,0299,84
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 35,738,1421,583,49
EBIT v minulom roku 1 3862 157-265,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 3411 3862 157-265,00
EBITDA 1 5511 3902 158-263,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 5511 3902 158-263,00
Finančná páka 1,451,071,091,02
Finančné účty 3 4866 9966 8101 667
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6894-0,9374-0,9157-0,9771
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,68940,93740,91570,9771
Hrubá marža 0,09340,11070,25660,5748
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 0281 3862 157-265,00
Krátkodobé pohľadávky 6 2081 026192,003 179
Krátkodobé záväzky 3 872502,00590,00111,00
Náklady na predaný tovar 35 84020 0127 4174 942
Neobežný majetok 2 7710,00000,00000,0000
Obežný majetok 9 6948 0227 0024 846
Obrat aktív 3,172,811,422,40
Obrat neobežného majetku 14,270,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 4,082,811,422,40
Odpisy 447,000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 447,000,00000,00000,0000
Osobné náklady 2 0231 083402,006 943
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3,004,001,00002,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 5201 1091 677-265,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,27970,87210,97260,3440
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,54450,43270,15701,04
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,08760,30940,68260,1434
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,842,316,370,9621
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,502,316,370,9621
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,08810,31070,68260,1434
Pohľadávky z obchodného styku 6 2061 020180,003 174
Pohotová likvidita II. stupeň 2,5015,9811,8743,66
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,47-1,07-0,9416-2,84
Pridaná hodnota 3 7152 5032 5606 680
Rýchla likvidita I. stupeň 0,900313,9411,5415,02
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,500,36120,2734-0,4221
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,500,36120,2734-0,4221
Služby 11 6100,00002 042377,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 4658 0227 0024 846
Spotreba materiálu… 24 23020 0125 3754 565
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 39 79522 5159 97711 622
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 240,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 39 55522 5159 97711 622
Účtovný cash flow 3 4866 9966 8101 667
Vlastné imanie 8 5937 5206 4124 735
Všetky záväzky 3 872502,00590,00111,00
Výsledok hospodárenia 1 3441 3902 158-263,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 3441 3902 158-263,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 0731 1091 677-265,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 1091 677-265,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 3411 3862 157-265,00
Záväzky 3 872502,00590,00111,00
Zisk pred zdanením 1 3411 3862 157-265,00
Zmena EBIT 0,96750,6426-8,140,0000