Pekuna s.r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20202019201820172016
Aktíva 3 8334 1668 0524 1724 488
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,21250,91405,3522,44
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00001 1830,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,00000,2583-0,11400,0932-1,05
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,2125-0,0187-0,405122,44
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,0000-1,26-6,560,23000,0466
Celkové tržby 0,00003 0261 000,000,00000,0000
Celkový dlh 0,000020 2929 500780,00200,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 833-4 166-4 007-4 172-4 488
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0000-6,98-4,840,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 8334 1664 0074 1724 488
Čistý cash flow 3 8334 166-165,00-316,004 488
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -981,00-21 126-4 840-416,00-712,00
Čistý zisk -981,00-21 126-4 840-896,00-712,00
Čistý zisk v minulom roku -21 126-4 840-896,00-712,000,0000
Cudzie zdroje -3 83316 1261 448-3 392-4 288
Daň z príjmov 0,00000,00000,0000480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,0000480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00000,0000480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00001 0450,00000,0000
Doba obratu aktív 0,0000506,862 9390,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00001 0450,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00002 3853 2160,00000,0000
EBIT v minulom roku -21 126-4 840-416,00-712,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -981,00-21 126-4 840-416,00-712,00
EBITDA -953,00-21 018-4 729-332,00-712,00
EBITDA marža 0,0000-6,95-4,730,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -953,00-21 018-4 729-332,00-712,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00000,0000-1,150,0000
Finančná páka 1,0000-0,2583-5,561,231,05
Finančné účty 3 8334 1664 0074 1724 488
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,00003,870,1798-0,8130-0,9554
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,0000-3,87-0,17980,81300,9554
Hrubá marža 0,0000-3,69-4,620,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -981,00-21 126-4 840-416,00-712,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00004,711,090,18700,0446
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00002 8620,00000,0000
Krátkodobé záväzky 0,000019 6028 810780,00200,00
Náklady na predaný tovar 953,0014 1635 617332,00712,00
Obežný majetok 3 8334 1666 8694 1724 488
Obrat aktív 0,00000,72010,12420,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,00000,72010,14560,00000,0000
Osobné náklady 0,00006 5050,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 28,00108,00111,0084,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,000010,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -981,00-21 126-4 840-896,00-712,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,25591,313,34-0,2642-0,1660
Podiel EBIT k aktívam -0,2559-5,07-0,6011-0,0997-0,1586
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,2559-5,07-0,6011-0,0997-0,1586
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,25591,376,39-0,1226-0,1660
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00000,49761,00001,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,0000-0,58270,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00001,38-0,16500,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000-1,720,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-1,720,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00001,39-0,16500,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,21250,91405,3522,44
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,00003,87-8,7810,73-0,9554
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00004,871,180,18700,0446
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,0000-1,26-6,560,23000,0466
Pridaná hodnota -953,00-11 163-4 617-332,00-712,00
Rentabilita aktív, ROA -0,2559-5,07-0,6011-0,2148-0,1586
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,25591,313,34-0,2642-0,1660
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,21250,45485,3522,44
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-0,9655-2,01-2,35-0,2809
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-0,9655-2,01-2,35-0,2809
Služby 953,0014 1415 617332,00712,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 8334 1668 0524 1724 488
Spotreba materiálu… 0,000022,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00003 0001 000,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00003 0001 000,000,00000,0000
Účtovný cash flow 3 8334 166-165,00-316,004 488
Vlastné imanie 3 833-16 126-1 4483 3924 288
Všetky záväzky 0,000020 2929 500780,00200,00
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -0,25591,310,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -953,00-21 018-4 729-332,00-712,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -953,00-21 018-4 729-332,00-712,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -981,00-21 126-4 840-896,00-712,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -21 126-4 840-896,00-712,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -981,00-21 126-4 840-416,00-712,00
Záväzky 0,000020 2929 500780,00200,00
Záväzky z obchodného styku 0,00000,000010,000,00000,0000
Zisk pred zdanením -981,00-21 126-4 840-416,00-712,00
Zmena EBIT 0,04644,3611,630,58430,0000