TSM CERAMIC EUROPE, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 4 3554 4555 1254 983
Bežná likvidita III. stupeň 0,0000262,069,150,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000-1,00-0,9781-1,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000636,437,970,0000
Celkové tržby 0,00000,0000489,000,0000
Celkový dlh 0,000017,00560,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 355-4 445-4 465-4 983
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,0000-0,85480,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 3554 4554 4654 983
Čistý cash flow 4 3554 4554 4654 983
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -84,00-126,0062,00-17,00
Čistý zisk -84,00-126,00-418,00-17,00
Čistý zisk v minulom roku -126,00-418,00-17,000,0000
Cudzie zdroje -4 355-4 438-4 565-4 983
Daň z príjmov 0,00000,0000480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,0000492,640,0000
Doba obratu aktív 0,00000,00003 8250,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00000,0000492,640,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000102 2000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,0000418,000,0000
EBIT v minulom roku -126,0062,00-17,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -84,00-126,0062,00-17,00
EBITDA 0,0000-30,00139,00-17,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-30,00139,00-17,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00007,740,0000
Finančná páka 1,00001,001,121,0000
Finančné účty 4 3554 4554 4654 983
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,9962-0,8907-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,99620,89071,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -84,00-126,0062,00-17,00
Krátkodobé finančné výpomoci 0,000010,000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,0000660,000,0000
Krátkodobé záväzky 0,00007,00560,000,0000
Náklady na predaný tovar 0,000061,00316,0017,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00002,000,0000
Obežný majetok 4 3554 4555 1254 983
Ostatné náklady na finančnú činnosť 84,0096,0077,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -84,00-126,00-418,00-17,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00000,87121,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,00009,130,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,000086,500,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00009,130,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,0000262,069,150,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000-0,9962-1,02-1,0000
Pridaná hodnota 0,0000-61,00173,00-17,00
Rýchla likvidita I. stupeň 0,0000262,067,970,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-0,56674,030,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-0,56674,030,0000
Služby 0,000061,00314,000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 3554 4555 1254 983
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,000017,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000010,000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,0000489,000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,0000489,000,0000
Účtovný cash flow 4 3554 4554 4654 983
Úročený dlh 0,000010,000,00000,0000
Vlastné imanie 4 3554 4384 5654 983
Všetky záväzky 0,000017,00560,000,0000
Výsledok hospodárenia 0,0000-30,00139,00-17,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-30,00139,00-17,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -84,00-126,00-418,00-17,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -126,00-418,00-17,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -84,00-126,0062,00-17,00
Záväzky 0,000017,00560,000,0000
Zisk pred zdanením -84,00-126,0062,00-17,00
Zmena EBIT 0,6667-2,03-3,650,0000