KOSMIAN s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 17 41312 87019 6743 700
Bankové úvery 770,00908,008 8280,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,72760,50660,68203,70
Bežné bankové úvery 770,00908,008 8280,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -5,000,62963,93-1,37
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,28260,33912,993,70
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 25,22-3,95-10,910,3704
Celkové tržby 14 29512 66510 098355,00
Celkový dlh 16 74917 22721 6601 000,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 547-1 8351 029-3 700
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,2841-0,1873-0,4640-6,48
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 3172 7437 7993 700
Čistý cash flow 3 3172 7437 7993 700
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 568-2 174-3 645-2 300
Čistý zisk 4 061-2 372-4 685-2 300
Čistý zisk v minulom roku -2 372-4 685-2 3000,0000
Cudzie zdroje -664,004 3571 986-2 700
Daň z príjmov 1 1380,0000960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 1380,0000960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 6,1054,090,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 6,1054,090,00000,0000
Doba obratu aktív 444,61383,54711,133 815
Doba obratu pohľadávok 6,1054,090,00000,0000
Doba obratu zásob 636,050,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 1 347393,40122,59591,57
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 299,74241,0694,231 031
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 146,140,00007,010,0000
EBIT v minulom roku -2 174-3 645-2 3000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 568-2 174-3 645-2 300
EBITDA 6 5131 100-1 216-2 289
EBITDA marža 0,45560,0869-0,1204-6,45
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 5131 100-1 216-2 289
Finančná páka 26,22-2,95-9,911,37
Finančné účty 3 3172 7437 7993 700
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,03810,33850,1009-0,7297
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,0381-0,3385-0,10090,7297
Hrubá marža 0,47510,1907-0,0905-5,90
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 026735,00-1 372-2 299
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,67420,62850,13250,2703
Krátkodobé pohľadávky 239,001 8150,00000,0000
Krátkodobé záväzky 11 7398 0892 6071 000,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 2740,0000149,000,0000
Krytie dlhovej služby 17,655,56-15,200,0000
Nákladové úroky 369,00198,0080,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 198,0080,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 7 5049 83311 0122 447
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 1827 5057 762617,00
Neobežný majetok 8 3128 31211 8750,0000
Obežný majetok 9 1014 5587 7993 700
Obrat aktív 0,82090,95170,51330,0957
Obrat neobežného majetku 1,721,470,85040,0000
Obrat obežného majetku 1,572,691,290,0957
Obrat zásob 0,57390,00000,00000,0000
Odpisy 0,00003 5632 3750,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00003 5632 3750,0000
Osobné náklady 0,00000,00000,0000147,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 487,00365,00156,0010,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 0611 191-2 310-2 300
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 2,830,6877-0,6847-0,8519
Podiel EBIT k aktívam 0,3198-0,1689-0,1853-0,6216
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,3198-0,1689-0,1853-0,6216
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,9813-0,4547-0,2136-0,8519
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,19050,21310,39641,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,23200,21660,772310,42
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,130,3218-0,1178-3,39
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,0000-14,24
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,6778-0,3848-14,24
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,23200,22400,772310,45
Pohľadávky z obchodného styku 239,001 8150,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,28430,50660,68203,70
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,20021,590,2546-0,7297
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 8,9913,8597,490,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,96191,341,100,2703
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 25,22-3,95-10,910,3704
Pridaná hodnota 6 7912 415-914,00-2 093
Primárna platobná neschopnosť 5,330,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,2332-0,1843-0,2381-0,6216
Rentabilita vlastného imania, ROE 6,120,54442,36-0,8519
Rýchla likvidita I. stupeň 0,26520,30490,68203,70
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,5715,66-17,81-0,4369
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,5715,66-17,81-0,4369
Služby 1 597600,001 499229,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 17 41312 87019 6743 700
Spotreba materiálu… 2 7251 7281 7511 601
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 770,00908,008 8280,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 14 29512 24810 098354,00
Tržby z predaja tovaru 14 29512 24810 098354,00
Účtovný cash flow 3 3172 7437 7993 700
Úročený dlh 770,00908,008 8280,0000
Úrokové krytie 15,09-10,98-45,560,0000
Vlastné imanie 664,00-4 357-1 9862 700
Všetky záväzky 16 74917 22721 6601 000,00
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 2,830,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 6 513-2 463-3 591-2 289
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 513-2 463-3 591-2 289
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 061-2 372-4 685-2 300
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 372-4 685-2 3000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 199-2 372-3 725-2 300
Zásoby 5 5450,00000,00000,0000
Záväzky 16 74917 22721 6601 000,00
Záväzky z obchodného styku 1 2740,0000149,000,0000
Zisk pred zdanením 5 199-2 372-3 725-2 300
Zmena EBIT -2,560,59641,580,0000