František Nemec STAVREM s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 1 340 1481 083 875963 408941 551
Bankové úvery -3 1720,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,813,402,491,76
Časové rozlíšenie aktív 1 6942 3293 6143 751
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0783-0,10770,2987-1,16
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,57930,51611,003,10
Celkové tržby 3 673 2463 437 1733 588 4471 092 082
Celkový dlh 491 580368 959481 994711 714
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -269 119-149 500-122 530-266 349
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 265 947199 500122 530266 349
Čistý cash flow 66 44776 970-143 818266 349
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 219 021297 612325 598288 927
Čistý zisk 169 415233 503251 577224 837
Čistý zisk v minulom roku 233 503251 576224 8370,0000
Cudzie zdroje -848 568-714 916-481 414-229 837
Daň z príjmov 49 54663 99171 34464 090
Daň z príjmov v minulom roku 63 99171 34464 0900,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 49 54663 99171 34464 090
Dlhodobé bankové úvery -3 1720,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh -3 1720,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 56,1356,8562,29196,13
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 56,2156,8562,29196,13
Doba obratu aktív 134,31117,12100,53334,82
Doba obratu pohľadávok 56,1356,8562,29196,13
Doba obratu zásob 160,51131,20126,19355,27
Doba splácania záväzkov 156,8985,76135,60613,41
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 46,4032,1948,35247,96
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 139,0561,9396,78318,47
EBIT v minulom roku 297 612325 597288 9270,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 219 021297 612325 598288 927
EBITDA 171 737226 264212 208116 410
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 171 737226 264212 208116 410
Finančná páka 1,581,522,004,10
Finančné účty 265 947199 500122 530266 349
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6332-0,6596-0,4997-0,2441
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,63320,65960,49970,2441
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 169 165254 690244 894115 399
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,34540,27490,48090,7406
Krátkodobé finančné výpomoci 0,000050 0000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 560 032526 087596 963551 537
Krátkodobé záväzky 462 947297 933463 322697 276
Krytie dlhovej služby 2 8621 91779,270,0000
Materiál 337,00540,00516,00972,00
Nákladové úroky 60,00118,002 6770,0000
Nákladové úroky v minulom roku 118,002 6770,00000,0000
Náklady na predaný tovar 2 958 4022 816 7482 925 998711 927
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 077 0651 267 9521 247 116414 906
Neobežný majetok 38 846-99 803-190 870-283 936
Obežný majetok 1 299 6081 181 3491 150 6641 221 736
Obrat aktív 2,723,123,631,09
Obrat neobežného majetku 93,76-33,84-18,33-3,61
Obrat obežného majetku 2,802,863,040,8401
Obrat zásob 2,272,782,891,03
Odpisy -49 856-58 358-98 092-173 524
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku -24 928-29 179-49 046-86 762
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku -24 928-29 179-49 046-86 762
Osobné náklady 495 329411 725366 322111 677
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 5722 5462 3141 011
Ostatné záväzky z obchodného styku 410 311215 149330 669362 012
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 119 559175 145153 48551 313
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,20040,30530,52260,9782
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,24970,37870,65111,18
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,72450,73390,64050,3551
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,63480,44240,45860,7580
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,381,361,562,82
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,531,592,13-5,08
Pohľadávky z obchodného styku 560 890526 087596 963551 537
Pohotová likvidita II. stupeň 1,792,091,561,18
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -12,77-9,293,35-0,8629
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1 107652,29-53,720,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,36680,34040,50030,7559
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,57930,51611,003,10
Pridaná hodnota 683 667560 978571 958314 488
Primárna platobná neschopnosť 0,73150,40900,55390,6564
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,19960,32660,52260,9782
Rýchla likvidita I. stupeň 0,57450,57340,26450,3820
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,861,632,276,11
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,861,632,276,11
Služby 727 221651 594744 063182 870
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 340 1481 083 875963 408941 551
Spotreba materiálu… 1 154 116897 202934 819114 151
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu -3 17250 0000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 642 0693 393 2123 515 4561 026 415
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000015 48617 5000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 577 4281 775 0331 828 128693 454
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 064 6411 602 6931 669 828332 961
Účtovný cash flow 66 44776 970-143 818266 349
Úročený dlh -3 17250 0000,00000,0000
Úrokové krytie 3 6502 522121,630,0000
Vlastné imanie 848 568714 916481 414229 837
Všetky záväzky 491 580368 959481 994711 714
Výsledok hospodárenia 221 593300 108327 800289 934
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 221 593300 108327 800289 934
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 169 415233 503251 577224 837
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 233 503251 576224 8370,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 218 961297 494322 921288 927
Zásoby 473 629455 762431 171403 850
Záväzky 491 580368 959481 994711 714
Záväzky z obchodného styku 410 311215 149330 669362 012
Zisk pred zdanením 218 961297 494322 921288 927
Zmena EBIT 0,73590,91411,130,0000