Advokátska kancelária J & J Partners, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 38 49714 63622 43519 594
Bankové úvery 15,000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,65353,991,090,7805
Bežné bankové úvery 15,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,00-0,8085-1,86-1,61
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,45543,721,040,7805
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,200,21731,792,06
Celkové tržby 55 38047 16342 11428 540
Celkový dlh 26 4612 61314 38013 192
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -12 028-9 721-14 951-10 296
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12 0439 72114 95110 296
Čistý cash flow 12 0439 72114 95110 296
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 3015 3232 6541 986
Čistý zisk 170,003 9681 6531 402
Čistý zisk v minulom roku 3 9681 6531 4020,0000
Cudzie zdroje -12 036-12 023-8 055-6 402
Daň z príjmov 97,001 147480,00408,00
Daň z príjmov v minulom roku 1 147480,00408,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 97,001 147480,00408,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 34,605,466,330,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 34,605,466,330,0000
Doba obratu aktív 253,80113,36194,44250,59
Doba obratu pohľadávok 34,605,466,330,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 174,3520,24124,63168,71
EBIT v minulom roku 5 3232 6541 9860,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 3015 3232 6541 986
EBITDA 10 1199 5276 7963 171
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 10 1199 5276 7963 171
Finančná páka 3,201,222,793,06
Finančné účty 12 0439 72114 95110 296
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3126-0,8215-0,3590-0,3267
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,31260,82150,35900,3267
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 3637 8675 1982 834
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,68700,17850,64100,6733
Krátkodobé pohľadávky 5 249705,00730,000,0000
Krátkodobé záväzky 26 4462 61314 38013 192
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 801-377,003 301930,00
Krytie dlhovej služby 9,7945,8013,0418,02
Nákladové úroky 1 034208,00521,00176,00
Nákladové úroky v minulom roku 208,00521,00176,000,0000
Náklady na predaný tovar 31 48724 29722 00917 265
Neobežný majetok 21 2054 2106 7549 298
Obežný majetok 17 29210 42615 68110 296
Obrat aktív 1,443,221,881,46
Obrat neobežného majetku 2,6111,196,243,07
Obrat obežného majetku 3,204,522,692,77
Odpisy 7 0622 5442 544848,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 0622 5442 544848,00
Osobné náklady 12 95912 46912 4247 573
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 7561 6601 598337,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 2326 5124 1972 250
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,31280,66420,66640,5255
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,54270,54620,61800,6717
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,841,831,621,49
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,191,521,341,34
Pohľadávky z obchodného styku 5 249705,00730,000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,65353,991,090,7805
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9994-1,24-0,5388-0,6218
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 11,6546,7428,7058,50
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,68740,17850,64100,6733
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,200,21731,792,06
Pridaná hodnota 23 87822 82820 10511 275
Primárna platobná neschopnosť 0,5336-0,53484,520,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,45513,721,040,7805
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,610,27432,124,16
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,610,27432,124,16
Služby 20 86815 19411 73012 517
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 38 49714 63622 43519 594
Spotreba materiálu… 10 6199 10310 2794 748
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 15,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 55 36547 12542 11428 540
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 55 36547 12542 11428 540
Účtovný cash flow 12 0439 72114 95110 296
Úročený dlh 15,000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 1,2625,595,0911,28
Vlastné imanie 12 03612 0238 0556 402
Všetky záväzky 26 4612 61314 38013 192
Výsledok hospodárenia 3 0576 9834 2522 323
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 0576 9834 2522 323
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 170,003 9681 6531 402
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 9681 6531 4020,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 267,005 1152 1331 810
Záväzky 26 4612 61314 38013 192
Záväzky z obchodného styku 2 801-377,003 301930,00
Zisk pred zdanením 267,005 1152 1331 810
Zmena EBIT 0,24442,011,340,0000