J&J servis-centrum, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 195 88860 71638 19014 984
Bežná likvidita III. stupeň 0,81450,97310,83191,49
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -15,29-1,05-2,56-1,22
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,24730,22610,47310,7543
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 62,814,925,961,64
Celkové tržby 239 647211 93688 11819 504
Celkový dlh 192 81850 46732 7069 307
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -43 936-7 734-11 054-6 908
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 46 93610 73414 0546 908
Čistý cash flow 46 93610 73414 0546 908
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -6 5287 8681 467684,00
Čistý zisk -7 1794 766-186,00677,00
Čistý zisk v minulom roku 4 766-186,00670,000,0000
Cudzie zdroje -3 070-10 249-5 484-5 677
Daň z príjmov 172,002 3161 4967,00
Daň z príjmov v minulom roku 2 3161 49614,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 172,002 3161 4967,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 167,0865,2054,59124,50
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 154,6651,8053,81124,19
Doba obratu aktív 298,74104,69159,11280,41
Doba obratu pohľadávok 167,0865,2054,59124,50
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 289,4881,85123,76171,38
EBIT v minulom roku 7 8681 467684,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -6 5287 8681 467684,00
EBITDA -1 96811 5083 173860,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 96811 5083 173860,00
Efektívna daňová sadzba -0,02450,32701,140,0102
Finančná páka 63,815,926,962,64
Finančné účty 46 93610 73414 0546 908
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 77811 1243 021812,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,96900,78180,77780,6112
Krátkodobé finančné výpomoci 3 0003 0003 0000,0000
Krátkodobé pohľadávky 109 55737 81213 1036 653
Krátkodobé záväzky 189 81847 46729 7069 158
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 170 71420 0156 3981 352
Krytie dlhovej služby -4,1114,6420,210,0000
Nákladové úroky 479,00786,00157,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 786,00157,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 190 176162 06861 08714 865
Neobežný majetok 38 83411 60910 9821 372
Obežný majetok 157 05449 10727 20813 612
Obrat aktív 1,223,492,291,30
Obrat neobežného majetku 6,1618,237,9814,22
Obrat obežného majetku 1,524,313,221,43
Odpisy 3 7503 2301 554128,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 7503 2301 554128,00
Osobné náklady 44 43235 99018 7533 586
Ostatné náklady na finančnú činnosť 810,00384,00152,0048,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3 4297 9961 368805,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,180,3597-0,02190,1193
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,080,59390,17290,1174
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,90380,72540,70700,7730
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,111,381,411,29
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,021,261,311,25
Pohľadávky z obchodného styku 101 41430 04412 9176 636
Pohotová likvidita II. stupeň 0,81160,96190,83031,48
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,0654-0,9548-0,3902-0,8218
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 97,9913,6689,520,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,98430,83120,85640,6211
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 62,814,925,961,64
Pridaná hodnota 49 15949 61226 5244 639
Primárna platobná neschopnosť 1,680,66620,49530,2037
Rentabilita vlastného imania, ROE -2,340,4650-0,03390,1193
Rýchla likvidita I. stupeň 0,24340,21270,42970,7543
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -97,984,3910,3110,82
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -97,984,3910,3110,82
Služby 25 39618 64615 5964 058
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 195 88860 71638 19014 984
Spotreba materiálu… 164 780143 42245 49110 807
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 3 0003 0003 0000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 239 335211 68087 61119 504
Tržby z predaja tovaru 114 23842 9962 4790,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 125 097168 68485 13219 504
Účtovný cash flow 46 93610 73414 0546 908
Úročený dlh 3 0003 0003 0000,0000
Úrokové krytie -13,6310,019,340,0000
Vlastné imanie 3 07010 2495 4845 677
Všetky záväzky 192 81850 46732 7069 307
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -1,180,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -5 7188 2781 619732,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5 7188 2781 619732,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 1794 766-186,00677,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 766-186,00670,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7 0077 0821 310684,00
Zásoby 561,00561,0051,0051,00
Záväzky 192 81850 46732 7069 307
Záväzky z obchodného styku 170 71420 0156 3981 352
Zisk pred zdanením -7 0077 0821 310684,00
Zmena EBIT -0,82975,362,140,0000