MV doprava, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 1 77413 3157 52714 853
Bankové úvery 876,0075,005 4450,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,34680,45530,40680,8364
Bežné bankové úvery 876,0075,005 4450,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,4819-0,3501-0,9623-1,81
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3803-0,1154-0,67112,33
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,53-3,05-2,572,36
Celkové tržby 28 22866 36839 62033 523
Celkový dlh 5 11919 81812 32610 437
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -736,002 3522 060-1 003
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 612-2 2773 3858 003
Čistý cash flow 1 612-2 277-4 6188 003
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 517-1 178-7 605-584,00
Čistý zisk 3 159-1 704-9 182-617,00
Čistý zisk v minulom roku -1 704-9 182-617,000,0000
Cudzie zdroje 3 3456 5034 799-4 416
Daň z príjmov 233,000,0000960,0033,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,0033,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 233,000,0000960,0033,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2,5562,1315,017,90
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 2,5553,6710,027,90
Doba obratu aktív 27,8873,2369,34161,72
Doba obratu pohľadávok 2,5562,1315,017,90
Doba splácania záväzkov 0,00001 2430,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 66,61108,5663,3937,42
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000804,650,00000,0000
EBIT v minulom roku -1 178-7 605-584,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 517-1 178-7 605-584,00
EBITDA 2 965256,0048,001 554
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 965256,0048,001 554
Finančná páka -0,5303-2,05-1,573,36
Finančné účty 1 612-2 2773 3858 003
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,890,48840,6376-0,2973
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,89-0,4884-0,63760,2973
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 12 81141,00-383,001 536
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2,391,480,91420,2314
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00007 000
Krátkodobé pohľadávky 162,0011 2981 629726,00
Krátkodobé záväzky 4 23919 7396 8813 437
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 14712 7730,00000,0000
Krytie dlhovej služby 23,720,48670,07780,0000
Nákladové úroky 125,00526,00617,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 526,00617,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 17 00059 55140 06832 839
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00005 7940,00000,0000
Neobežný majetok 0,00004 2942 5136 124
Obežný majetok 1 7749 0215 0148 729
Obrat aktív 13,094,985,262,26
Obrat neobežného majetku 0,000015,4615,775,47
Obrat obežného majetku 13,097,367,903,84
Odpisy 0,00001 2197 2222 120
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00001 2193 6111 060
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00003 6111 060
Osobné náklady 1 2044 2980,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 154,00215,00431,0018,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00005 9213 437
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 159-485,00-1 9601 503
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,280,2651-14,21-0,0540
Podiel EBIT k aktívam 1,98-0,0885-1,01-0,0393
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 1,98-0,0885-1,01-0,0393
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,430,1834-11,77-0,0512
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,9087-0,17100,44970,5388
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,19330,63050,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00001,180,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,171,590,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 5,171,24-0,06200,3226
Pohľadávky z obchodného styku 162,009 7591 088726,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,34680,45530,40680,8364
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,08-2,86-1,04-0,5518
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 12,90-4,33-7,480,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,49380,00560,72340,4713
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,891,491,640,7027
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,53-3,05-2,572,36
Pridaná hodnota 6 2286 817-448,00684,00
Primárna platobná neschopnosť 19,431,315,444,73
Rentabilita aktív, ROA 1,78-0,1280-1,22-0,0415
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,94440,26201,91-0,1397
Rýchla likvidita I. stupeň 0,3152-0,11490,27460,7668
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,7377,41256,796,72
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,7377,41256,796,72
Služby 5 57822 88422 09815 516
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 77413 3157 52714 853
Spotreba materiálu… 11 42230 87317 97017 323
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 876,0075,005 4457 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 28 22866 36839 62033 523
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00002 7160,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 23 22866 36836 90433 523
Účtovný cash flow 1 612-2 277-4 6188 003
Úročený dlh 876,0075,005 4457 000
Úrokové krytie 28,14-2,24-12,330,0000
Vlastné imanie -3 345-6 503-4 7994 416
Všetky záväzky 5 11919 81812 32610 437
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -1,280,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 3 671-963,00-7 174-566,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 671-963,00-7 174-566,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 159-1 704-9 182-617,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 704-9 182-617,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 392-1 704-8 222-584,00
Záväzky 5 11919 81812 32610 437
Záväzky z obchodného styku 3 14712 7735 9213 437
Zisk pred zdanením 3 392-1 704-8 222-584,00
Zmena EBIT -2,990,154913,020,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 2940,00000,00000,0000