Gomax s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 45 07538 23726 3767 117
Bežná likvidita III. stupeň 1,060,87920,29541,10
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,36-1,87-1,33-10,53
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,80720,80830,28621,10
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,922,314,649,53
Celkové tržby 58 81141 06930 0787 824
Celkový dlh 33 58126 68321 7006 441
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -27 106-21 569-6 211-7 117
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 27 10621 5696 2117 117
Čistý cash flow 27 10621 5696 2117 117
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 189,008 352-520,00867,00
Čistý zisk -60,006 878-1 000,00676,00
Čistý zisk v minulom roku 6 878-1 000,00676,000,0000
Cudzie zdroje -11 494-11 554-4 676-676,00
Daň z príjmov 249,001 474480,00191,00
Daň z príjmov v minulom roku 1 474480,00191,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 249,001 474480,00191,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 52,0216,812,430,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 26,6215,382,430,0000
Doba obratu aktív 279,75339,83320,08332,02
Doba obratu pohľadávok 52,0216,812,430,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 208,41237,14263,33300,48
EBIT v minulom roku 8 352-520,00867,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 189,008 352-520,00867,00
EBITDA 5 64813 765436,00885,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 64813 765436,00885,00
Efektívna daňová sadzba 1,320,1765-0,92310,2203
Finančná páka 3,923,315,6410,53
Finančné účty 27 10621 5696 2117 117
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 37913 540265,00867,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,74500,69780,82270,9050
Krátkodobé pohľadávky 8 3821 891200,000,0000
Krátkodobé záväzky 33 58126 68321 7006 441
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 33 14925 02921 1496 250
Náklady na predaný tovar 51 28825 75129 1276 939
Neobežný majetok 9 58714 77719 9650,0000
Obežný majetok 35 48823 4606 4117 117
Obrat aktív 1,301,071,141,10
Obrat neobežného majetku 6,132,781,510,0000
Obrat obežného majetku 1,661,754,691,10
Odpisy 5 1905 188785,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 1905 188785,000,0000
Osobné náklady 1 5021 299515,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 269,00225,00171,0018,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 13012 066-215,00676,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,00520,5953-0,21391,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,01640,7229-0,11121,28
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,60140,56410,23551,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,19970,08480,54150,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,46090,52520,20650,9096
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,0111,791,850,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,122,360,73150,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,46090,52520,20650,9096
Pohľadávky z obchodného styku 4 2891 730200,000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,060,87920,29541,10
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,4240-0,5357-0,7529-0,0950
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,74500,69780,82270,9050
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,922,314,649,53
Pridaná hodnota 7 52315 318951,00885,00
Primárna platobná neschopnosť 7,7314,47105,750,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,00520,5953-0,21391,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,80720,80830,28621,10
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,951,9449,777,28
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,951,9449,777,28
Služby 16 08211 9614 7730,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 45 07538 23726 3767 117
Spotreba materiálu… 35 20613 79024 3546 939
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 58 81141 06930 0787 824
Tržby z predaja tovaru 1 5500,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 57 26141 06930 0787 824
Účtovný cash flow 27 10621 5696 2117 117
Vlastné imanie 11 49411 5544 676676,00
Všetky záväzky 33 58126 68321 7006 441
Výsledok hospodárenia 458,008 577-349,00885,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 458,008 577-349,00885,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -60,006 878-1 000,00676,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 878-1 000,00676,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 189,008 352-520,00867,00
Záväzky 33 58126 68321 7006 441
Záväzky z obchodného styku 33 14925 02921 1496 250
Zisk pred zdanením 189,008 352-520,00867,00
Zmena EBIT 0,0226-16,06-0,59980,0000