KERAMON, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 59 83213 6443 5573 302
Bežná likvidita III. stupeň 1,780,78490,58300,3550
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,03680,70781,280,5504
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,05630,15350,54090,3550
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,6541-4,62-2,38-1,55
Celkové tržby 12 09343 43737 7055 995
Celkový dlh 23 66017 4156 1329 301
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 331-2 669-3 300-3 302
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,0046-0,02750,0908-1,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 3312 6693 3003 302
Čistý cash flow 1 3312 6693 3003 302
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -56,00-1 1963 935-5 999
Čistý zisk -56,00-1 1963 424-5 999
Čistý zisk v minulom roku -1 1960,0000-5 9990,0000
Cudzie zdroje -36 1723 7712 5755 999
Daň z príjmov 0,00000,0000511,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000511,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 66,672,140,00000,0000
Doba obratu aktív 1 827115,0234,43201,04
Doba obratu pohľadávok 66,672,140,00000,0000
Doba obratu zásob 672,64336,707,510,0000
Doba splácania záväzkov 411,76545,96178,280,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 722,31146,5559,06566,28
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,50470,282711,400,0000
EBIT v minulom roku -1 1960,0000-5 9990,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -56,00-1 1963 935-5 999
EBITDA 33,00-1 1013 980-5 997
EBITDA marža 0,0027-0,02530,1056-1,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 33,00-1 1013 980-5 997
Finančná páka 1,65-3,62-1,38-0,5504
Finančné účty 1 3312 6693 3003 302
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,60460,27640,72391,82
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,6046-0,2764-0,7239-1,82
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -56,00-1 1963 935-5 999
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,39541,271,722,82
Krátkodobé pohľadávky 2 184254,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 23 66017 3846 1019 301
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 29,009,00390,000,0000
Náklady na predaný tovar 8 06632 35131 5594 482
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 20 97311 62212 4910,0000
Neobežný majetok 17 6670,00000,00000,0000
Obežný majetok 42 16513 6443 5573 302
Obrat aktív 0,19983,1710,601,82
Obrat neobežného majetku 0,67670,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,28363,1710,601,82
Obrat zásob 0,54261,0848,600,0000
Osobné náklady 3 84911 4232 1167 510
Ostatné náklady na finančnú činnosť 89,0095,0045,002,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -56,00-1 1963 424-5 999
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,00150,3172-1,331,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,0009-0,08771,11-1,82
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0009-0,08771,11-1,82
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,00150,3198-1,551,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,02220,19560,92771,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,98951,040,34434,96
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,11010,06140,08750,5508
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,18550,94180,49200,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,010,95822,900,2015
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,010,95822,900,2015
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,11130,06160,08750,5508
Pohotová likvidita II. stupeň 0,14860,16810,54090,3550
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -27,181,410,78031,82
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,39541,281,722,82
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,6541-4,62-2,38-1,55
Pridaná hodnota 3 89010 9466 1461 513
Rentabilita aktív, ROA -0,0009-0,08770,9626-1,82
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,00150,3172-1,331,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,05630,15350,54090,3550
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 716,97-15,821,54-1,55
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 716,97-15,821,54-1,55
Služby 7 2198 3493 96750,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 59 83213 6443 5573 302
Spotreba materiálu… -20 12612 38015 1014 432
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 11 95643 29737 7055 995
Tržby z predaja tovaru 5 93039 09427 7090,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 0264 2039 9965 995
Účtovný cash flow 1 3312 6693 3003 302
Vlastné imanie 36 172-3 771-2 575-5 999
Všetky záväzky 23 66017 4156 1329 301
Výsledok hospodárenia 33,00-1 1013 980-5 997
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 33,00-1 1013 980-5 997
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -56,00-1 1963 424-5 999
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 1960,0000-5 9990,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -56,00-1 1963 935-5 999
Zásoby 38 65010 721257,000,0000
Záväzky 23 66017 4156 1329 301
Záväzky z obchodného styku 29,009,00390,000,0000
Zisk pred zdanením -56,00-1 1963 935-5 999
Zmena EBIT 0,04680,0000-0,65590,0000

Činnosti firmy
Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných..
Prevádzkovanie úschovní
Informačná činnosť - mestské, turistické informačné centrá
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Dopravná zdravotná služba
Skladovanie a uskladňovanie
Administratívne služby
Prípravné práce k realizácii stavby
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Čistenie kanalizačných systémov
Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
Prevádzkovanie erotického salónu
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
Prevádzkovanie jaslí
Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
Poskytovanie služieb osobného charakteru a pre osobnú hygienu
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Prenájom hnuteľných vecí
Vedenie účtovníctva
Poskytovanie organizačno-technických a informačných služieb v doprave
Montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných..
Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej..
Uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek
Diagnostika kanalizačných potrubí
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
Prevádzkovanie športových zariadení
Fotografické služby
Prieskum trhu a verejnej mienky
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t..
Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom
Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)
Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo..
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných..
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Vydavateľská činnosť
Oprava odevov, textilu a bytového textilu
Kuriérske služby
Finančný lízing
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne..
Sťahovacie služby
Oprava obuvi, brašnárskych, sedlárskych, kožených a kožušinových výrobkov
Vykonávanie odťahovej služby
Čistiace a upratovacie služby
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Poskytovanie sociálnych služieb
Činnosť informačných kancelárií
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
Verejné obstarávanie
Služby požičovní
Oprava a kontrola požiarnych vodovodov a hydrantov
Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí
Služby súvisiace so skrášľovaním tela
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických..
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov..
Prevádzkovanie výdajne stravy
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Reklamné a marketingové služby
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
Počítačové služby
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Prevádzkovanie verejného skladu