Topreality BB, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 3 7263 94813 28517 987
Bežná likvidita III. stupeň 0,87300,63640,13330,1237
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000152,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -4,101,250,2344-1,04
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,52060,4537-0,151428,80
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -7,87-2,752,658,38
Celkové tržby 9 50414 94619 4410,0000
Celkový dlh 4 2686 2049 64216 069
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 726-3 9482 86714 013
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 7263 9481 1331 987
Čistý cash flow -2 2222 815-854,001 987
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 714-5 8202 205-3 082
Čistý zisk 1 714-5 8991 725-3 082
Čistý zisk v minulom roku -5 8991 725-3 0820,0000
Cudzie zdroje 542,002 256-3 643-1 918
Daň z príjmov 0,000079,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 79,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000079,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 76,810,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 76,810,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 143,10161,08249,420,0000
Doba obratu pohľadávok 76,810,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 163,91253,13105,930,0000
EBIT v minulom roku -5 8202 205-3 0820,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 714-5 8202 205-3 082
EBITDA 1 838281,0010 311-3 082
EBITDA marža 0,19340,01880,53040,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 838281,0010 311-3 082
Finančná páka -6,87-1,753,659,38
Finančné účty 1 7263 9481 1331 987
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,14550,5714-0,2742-0,1066
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,1455-0,57140,27420,1066
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 71412 18010 205-3 082
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,151,570,42470,0038
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00004 00016 000
Krátkodobé pohľadávky 2 0000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 4 2686 2045 64269,00
Náklady na predaný tovar 7 6288 30012 7962 680
Neobežný majetok 0,00000,000012 00016 000
Obežný majetok 3 7263 9481 1331 987
Obrat aktív 2,552,271,460,0000
Obrat neobežného majetku 0,00000,00001,620,0000
Obrat obežného majetku 2,552,2717,160,0000
Odpisy 0,00000,00008 0000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00004 0000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00004 0000,0000
Osobné náklady 0,00000,0000128,00267,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 124,00101,00106,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 714-5 8999 725-3 082
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -3,162,610,2257-0,1720
Podiel EBIT k aktívam 0,4600-1,470,1660-0,1713
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,4600-1,470,1660-0,1713
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -3,162,580,2885-0,1720
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,46321,00000,08530,1105
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,000051,91-10,04
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,8175-10,04
Pohľadávky z obchodného styku 2 0000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,87300,63640,13330,1237
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,24390,80144,27-0,9653
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00000,00000,30110,8895
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,151,570,72580,8934
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -7,87-2,752,658,38
Pridaná hodnota 1 876646,006 645-2 680
Rentabilita aktív, ROA 0,4600-1,490,1298-0,1713
Rentabilita vlastného imania, ROE -3,162,610,4735-1,61
Rýchla likvidita I. stupeň 0,40440,63640,11750,1237
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,3222,080,9351-5,21
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,3222,080,9351-5,21
Služby 7 4718 26311 4392 053
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 7263 94813 28517 987
Spotreba materiálu… 157,0037,001 357627,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00004 00016 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 9 50414 94619 4410,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00006 0000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 5048 94619 4410,0000
Účtovný cash flow -2 2222 815-854,001 987
Úročený dlh 0,00000,00004 00016 000
Vlastné imanie -542,00-2 2563 6431 918
Všetky záväzky 4 2686 2049 64216 069
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -3,160,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 1 838-5 7192 311-3 082
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 838-5 7192 311-3 082
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 714-5 8991 725-3 082
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -5 8991 725-3 0820,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 714-5 8202 205-3 082
Záväzky 4 2686 2049 64216 069
Záväzky z obchodného styku 130,000,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 130,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 1 714-5 8202 205-3 082
Zmena EBIT -0,2945-2,64-0,71540,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000012 0000,00000,0000