Thanos s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 12 28410 7269 1115 000
Bankové úvery 0,000010,000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 7,948,7310,560,0000
Bežné bankové úvery 0,000010,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,14-1,13-1,10-1,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 7,948,8110,560,0000
Celkové tržby 3 1036 4057 9810,0000
Celkový dlh 1 5471 228863,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -12 284-10 716-9 111-5 000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12 28410 7269 1115 000
Čistý cash flow 12 28410 7269 1115 000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 5691 6074 1110,0000
Čistý zisk 1 2391 2503 2480,0000
Čistý zisk v minulom roku 1 2503 2480,00000,0000
Cudzie zdroje -10 737-9 498-8 248-5 000
Daň z príjmov 330,00354,00863,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 354,00863,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 330,00354,00863,000,0000
Doba obratu aktív 1 445611,24416,680,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 181,9769,4139,470,0000
EBIT v minulom roku 1 6074 1110,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 5691 6074 1110,0000
EBITDA 1 6641 7964 1290,0000
EBITDA marža 0,53630,28040,51740,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 6641 7964 1290,0000
Finančná páka 1,141,131,101,0000
Finančné účty 12 28410 7269 1115 000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8741-0,8855-0,9053-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,87410,88550,90531,0000
Hrubá marža 0,53720,29310,51740,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 5691 6074 1110,0000
Krátkodobé záväzky 1 5471 218863,000,0000
Krytie dlhovej služby 0,0000598,670,00000,0000
Nákladové úroky 0,00003,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 3,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 4364 5283 8520,0000
Obežný majetok 12 28410 7269 1115 000
Obrat aktív 0,25260,59710,87600,0000
Obrat obežného majetku 0,25260,59710,87600,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 95,00189,0018,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 2391 2503 2480,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 3,961,671,140,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 3,961,671,140,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 7,948,7310,560,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8741-0,8855-0,9053-1,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00003 5750,00000,0000
Pridaná hodnota 1 6671 8774 1290,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 7,948,7310,560,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,92970,68370,20900,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,92970,68370,20900,0000
Služby 672,004 5283 8520,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 28410 7269 1115 000
Spotreba materiálu… 764,000,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000010,000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 1036 4057 9810,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 1036 4057 9810,0000
Účtovný cash flow 12 28410 7269 1115 000
Úročený dlh 0,000010,000,00000,0000
Úrokové krytie 0,0000535,670,00000,0000
Vlastné imanie 10 7379 4988 2485 000
Všetky záväzky 1 5471 228863,000,0000
Výsledok hospodárenia 1 6641 7964 1290,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 6641 7964 1290,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 2391 2503 2480,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 2503 2480,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 5691 6044 1110,0000
Záväzky 1 5471 228863,000,0000
Zisk pred zdanením 1 5691 6044 1110,0000
Zmena EBIT 0,97640,39090,00000,0000