TRACTORS CARIBE s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 47 35348 65961 4305 000
Bežná likvidita III. stupeň 0,64400,66171,010,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0487-0,4743-26,93-1,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,81-2,96132,830,0000
Celkové tržby 584,00166,00850,000,0000
Celkový dlh 73 53173 53260 9710,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 290-5 566-17 363-5 000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -2,23-152,61-5,340,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 2905 56617 3635 000
Čistý cash flow -1 276-11 79712 3635 000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 304-25 333-3 5810,0000
Čistý zisk -1 304-25 333-4 5410,0000
Čistý zisk v minulom roku -25 333-4 5410,00000,0000
Cudzie zdroje 26 17824 873-459,00-5 000
Daň z príjmov 0,00000,0000960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 10,00101,14438,000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,0000438,000,0000
Doba obratu aktív 29 596106 99126 3790,0000
Doba obratu pohľadávok 10,00101,14438,000,0000
Doba obratu zásob 0,000032 8020,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,000056 0320,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 45 957161 68226 1820,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000024,380,00000,0000
EBIT v minulom roku -25 333-3 5810,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 304-25 333-3 5810,0000
EBITDA -1 221-25 189-3 5520,0000
EBITDA marža -2,09-151,74-4,180,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 221-25 189-3 5520,0000
Finančná páka -1,81-1,96133,831,0000
Finančné účty 4 2905 56617 3635 000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,55280,5112-0,0075-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,5528-0,51120,00751,0000
Hrubá marža -2,09-151,71-4,180,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 304-25 333-3 5810,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,551,510,99250,0000
Krátkodobé pohľadávky 16,0046,001 0200,0000
Krátkodobé záväzky 73 53173 53260 9710,0000
Náklady na predaný tovar 1 80525 3504 4020,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000479,000,00000,0000
Obežný majetok 47 35348 65961 4305 000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 83,00144,0029,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 31,0032,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 304-25 333-4 5410,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,04981,02-9,890,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,0275-0,5206-0,05830,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0275-0,5206-0,05830,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,04981,02-7,800,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,09060,11440,28261,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -2,18-71,0714,540,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-52,580,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -2,18-71,0714,540,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00001 0200,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -20,52-2,11-0,0371-1,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,551,510,99250,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,81-2,96132,830,0000
Pridaná hodnota -1 221-25 184-3 5520,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,0275-0,5206-0,07390,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,04981,02-9,890,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -60,22-2,92-17,170,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -60,22-2,92-17,170,0000
Služby 1 80522 6013 9620,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 47 35348 65961 4305 000
Spotreba materiálu… 0,00002 270440,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 584,00166,00850,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 584,00166,00850,000,0000
Účtovný cash flow -1 276-11 79712 3635 000
Vlastné imanie -26 178-24 873459,005 000
Všetky záväzky 73 53173 53260 9710,0000
Výsledok hospodárenia -1 221-25 189-3 5520,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 221-25 189-3 5520,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 304-25 333-4 5410,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -25 333-4 5410,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 304-25 333-3 5810,0000
Zásoby 43 04743 04743 0470,0000
Záväzky 73 53173 53260 9710,0000
Záväzky z obchodného styku 31,0032,000,00000,0000
Zisk pred zdanením -1 304-25 333-3 5810,0000
Zmena EBIT 0,05157,070,00000,0000