INGSMAD s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 8 1507 7757 7155 565
Bežná likvidita III. stupeň 18,9520,1410,7921,16
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,06-1,09-1,10-1,05
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 18,9520,1410,7921,16
Celkové tržby 15 32014 67015 70011 620
Celkový dlh 430,00616,00715,00263,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 150-7 775-7 715-5 565
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 1507 7757 7155 565
Čistý cash flow 8 1507 7757 7155 565
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 729,00218,002 178387,00
Čistý zisk 562,00160,001 698302,00
Čistý zisk v minulom roku 160,001 698302,000,0000
Cudzie zdroje -7 720-7 159-7 000-5 302
Daň z príjmov 149,0042,00480,0085,00
Daň z príjmov v minulom roku 42,00480,0085,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 149,0042,00480,0085,00
Doba obratu aktív 194,17193,45179,36174,80
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 10,249,6016,628,26
EBIT v minulom roku 218,002 178387,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 729,00218,002 178387,00
EBITDA 819,00305,002 206390,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 819,00305,002 206390,00
Finančná páka 1,061,091,101,05
Finančné účty 8 1507 7757 7155 565
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9472-0,9208-0,9073-0,9527
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,94720,92080,90730,9527
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 729,00218,002 178387,00
Krátkodobé záväzky 430,00386,00715,00263,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 48,0032,0010,000,0000
Krytie dlhovej služby 45,5019,060,00000,0000
Nákladové úroky 18,0016,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 16,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 12 79212 57511 69810 918
Obežný majetok 8 1507 7757 7155 565
Obrat aktív 1,881,892,032,09
Obrat obežného majetku 1,881,892,032,09
Osobné náklady 1 6111 6121 618268,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 90,0087,0028,003,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 562,00160,001 698302,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,63730,76950,40430,3818
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,53200,53000,49140,4789
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,571,302,472,62
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,571,302,472,62
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,53200,53000,49140,4789
Pohotová likvidita II. stupeň 18,9520,1410,7921,16
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9472-0,9208-0,9073-0,9527
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 452,78485,940,00000,0000
Pridaná hodnota 2 5282 0954 002702,00
Rýchla likvidita I. stupeň 18,9520,1410,7921,16
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,52502,020,32410,6744
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,52502,020,32410,6744
Služby 12 79212 56511 66810 918
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 1507 7757 7155 565
Spotreba materiálu… 0,000010,0030,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 15 32014 67015 70011 620
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 15 32014 67015 70011 620
Účtovný cash flow 8 1507 7757 7155 565
Úrokové krytie 40,5013,630,00000,0000
Vlastné imanie 7 7207 1597 0005 302
Všetky záväzky 430,00616,00715,00263,00
Výsledok hospodárenia 819,00305,002 206390,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 819,00305,002 206390,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 562,00160,001 698302,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 160,001 698302,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 711,00202,002 178387,00
Záväzky 430,00616,00715,00263,00
Záväzky z obchodného styku 48,0032,0010,000,0000
Zisk pred zdanením 711,00202,002 178387,00
Zmena EBIT 3,340,10015,630,0000