Klinika zdravia, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 23 33527 97228 31512 551
Bežná likvidita III. stupeň 0,02200,07220,03640,8229
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,03220,11160,0569-3,26
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,02200,07190,03550,8229
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,46-1,55-1,623,96
Celkové tržby 0,000011 9987 6630,0000
Celkový dlh 73 56878 56873 95010 021
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 616-5 649-2 597-8 246
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0000-0,4134-6,290,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 6165 6492 5978 246
Čistý cash flow 1 6165 6492 5978 246
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 362,00-4 960-47 685-2 470
Čistý zisk 362,00-4 960-48 165-2 470
Čistý zisk v minulom roku -4 960-48 165-2 4700,0000
Cudzie zdroje 50 23350 59645 635-2 530
Daň z príjmov 0,00000,0000480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00001,123,050,0000
Doba obratu aktív 0,00001 6541 3490,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00001,123,050,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00004 6463 4850,0000
EBIT v minulom roku -4 960-47 685-2 4700,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 362,00-4 960-47 685-2 470
EBITDA 1 035-6 980-46 794-2 470
EBITDA marža 0,0000-0,5818-6,110,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 035-6 980-46 794-2 470
Finančná páka -0,4645-0,5529-0,62054,96
Finančné účty 1 6165 6492 5978 246
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 2,151,811,61-0,2016
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -2,15-1,81-1,610,2016
Hrubá marža 0,0000-0,4282-5,560,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 947,003 860-46 875-2 470
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 3,152,812,580,7984
Krátkodobé pohľadávky 0,000019,0064,000,0000
Krátkodobé záväzky 73 55578 55473 15910 021
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,0000-1,00001 3720,0000
Náklady na predaný tovar -1 03611 30950 2312 463
Neobežný majetok 21 71922 30425 6544 305
Obežný majetok 1 6165 6682 6618 246
Obrat obežného majetku 0,00001,092,880,0000
Odpisy 585,00778,00810,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 585,00778,00810,000,0000
Osobné náklady 0,00002 0124 0670,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 88,00100,0081,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 947,00-4 182-47 355-2 470
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,00720,09801,06-0,9763
Podiel EBIT k aktívam 0,0155-0,1773-1,68-0,1968
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0155-0,1773-1,68-0,1968
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,00720,09811,06-0,9763
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,06930,20200,09170,6570
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000-2,55-10,470,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,77-1,84-8,730,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,91540,33890,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,02200,07220,03640,8229
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 31,088,9617,57-0,3068
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 3,152,812,610,7984
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,46-1,55-1,623,96
Pridaná hodnota 1 036-5 138-42 568-2 463
Rentabilita aktív, ROA 0,0155-0,1773-1,70-0,1968
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,00720,09801,06-0,9763
Rýchla likvidita I. stupeň 0,02200,07190,03550,8229
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 71,08-11,26-1,58-4,06
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 71,08-11,26-1,58-4,06
Služby 19,0010 81539 0222 449
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 23 33527 97228 31512 551
Spotreba materiálu… -1 055494,0011 20914,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000011 6417 6630,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00005 4700,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00006 1717 6630,0000
Účtovný cash flow 1 6165 6492 5978 246
Vlastné imanie -50 233-50 596-45 6352 530
Všetky záväzky 73 56878 56873 95010 021
Výsledok hospodárenia 450,00-4 860-47 604-2 470
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 450,00-4 860-47 604-2 470
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 362,00-4 960-48 165-2 470
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -4 960-48 165-2 4700,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 362,00-4 960-47 685-2 470
Záväzky 73 56878 56873 95010 021
Záväzky z obchodného styku 0,0000-1,00001 3720,0000
Zisk pred zdanením 362,00-4 960-47 685-2 470
Zmena EBIT -0,07300,104019,310,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00002 5720,00000,0000