Tília TATRY s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 64 69476 53121 2825 539
Bankové úvery 39 85154 6991 3120,0000
Bežná likvidita III. stupeň 4,5414,964,071,78
Bežné bankové úvery 0,00000,00001 3120,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5484-1,12-1,33-2,27
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,0112,915,431,78
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,082,810,32591,27
Celkové tržby 48 81143 54745 7345 175
Celkový dlh 43 68356 4395 2313 104
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 28 32932 240-19 970-5 539
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 11 52222 45921 2825 539
Čistý cash flow 11 52222 45921 2825 539
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 1236 42017 155-2 565
Čistý zisk 919,004 04113 616-2 565
Čistý zisk v minulom roku 4 04113 616-2 5650,0000
Cudzie zdroje -21 011-20 092-16 051-2 435
Daň z príjmov 169,001 0383 4480,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 0383 4480,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 169,001 0383 4480,0000
Dlhodobé bankové úvery 39 85154 6990,00000,0000
Dlhodobý dlh 39 85154 6990,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 44,2830,740,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 17,280,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 488,98658,34169,85390,67
Doba obratu pohľadávok 44,2830,740,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 28,9614,9731,28218,93
EBIT v minulom roku 6 42017 155-2 5650,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 1236 42017 155-2 565
EBITDA 8 77110 99218 404-2 563
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 8 77110 99218 404-2 563
Finančná páka 3,083,811,332,27
Finančné účty 11 52222 45921 2825 539
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3248-0,2625-0,7542-0,4396
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,32480,26250,75420,4396
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 9239 22017 156-2 565
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,05920,02270,18410,5604
Krátkodobé pohľadávky 5 8593 5730,00000,0000
Krátkodobé záväzky 3 8321 7403 9193 104
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 0291 446132,00224,00
Krytie dlhovej služby 2,898,20202,240,0000
Nákladové úroky 3 0351 34191,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 34191,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 38 94330 71826 0907 683
Neobežný majetok 47 31350 4990,00000,0000
Obežný majetok 17 38126 03221 2825 539
Obrat aktív 0,74650,55442,150,9343
Obrat neobežného majetku 1,020,84020,00000,0000
Obrat obežného majetku 2,781,632,150,9343
Odpisy 2 8002 8000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 8002 8000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 8481 7721 2482,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 7196 84113 616-2 565
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,01510,05400,7842-1,05
Podiel EBIT k aktívam 0,06370,08390,8061-0,4631
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,06370,08390,8061-0,4631
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,06770,08580,9880-1,05
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,17810,29351,00001,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,23610,51570,46531,07
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,344,180,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,23860,52930,46531,07
Pohľadávky z obchodného styku 2 2860,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 4,5414,964,071,78
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,82-0,8946-0,7542-0,4396
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,8016,75233,870,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,61600,71470,06160,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,67520,73750,24580,5604
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,082,810,32591,27
Pridaná hodnota 9 34811 71319 644-2 508
Primárna platobná neschopnosť 0,88760,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,01420,05280,6398-0,4631
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,04370,20110,8483-1,05
Rýchla likvidita I. stupeň 3,0112,914,071,78
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,985,130,2842-1,21
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,985,130,2842-1,21
Služby 24 86525 29117 110800,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 64 69476 53121 2825 539
Spotreba materiálu… 14 0785 4278 9806 883
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 39 85154 6991 3120,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 48 29142 43145 7345 175
Tržby z predaja tovaru 0,0000120,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 48 29142 31145 7345 175
Účtovný cash flow 11 52222 45921 2825 539
Úročený dlh 39 85154 6991 3120,0000
Úrokové krytie 1,364,79188,520,0000
Vlastné imanie 21 01120 09216 0512 435
Všetky záväzky 43 68356 4395 2313 104
Výsledok hospodárenia 5 9718 19218 404-2 563
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 9718 19218 404-2 563
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 919,004 04113 616-2 565
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 04113 616-2 5650,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 0885 07917 064-2 565
Záväzky 43 68356 4395 2313 104
Záväzky z obchodného styku 2 0291 446132,00224,00
Zisk pred zdanením 1 0885 07917 064-2 565
Zmena EBIT 0,64220,3742-6,690,0000