PAVJAN architekti, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 9 67511 95210 1476 804
Bežná likvidita III. stupeň 2,782,319,498,20
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,12-0,9059-0,6643-1,09
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,941,175,577,70
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,59840,79380,13270,1623
Celkové tržby 22 2509 53420 973930,00
Celkový dlh 3 6225 2891 189950,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 760-6 036-5 951-6 388
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 7606 0365 9516 388
Čistý cash flow 6 7606 0365 9516 388
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -127,00666,003 993-146,00
Čistý zisk -127,00508,003 104-146,00
Čistý zisk v minulom roku 508,003 104-146,000,0000
Cudzie zdroje -6 053-6 663-8 958-5 854
Daň z príjmov 0,0000158,00889,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 158,00889,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000158,00889,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 47,82226,4973,02163,27
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 41,01210,5665,780,0000
Doba obratu aktív 158,71457,57176,592 670
Doba obratu pohľadávok 47,82226,4973,02163,27
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 57,15197,8918,60325,75
EBIT v minulom roku 666,003 993-146,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -127,00666,003 993-146,00
EBITDA -127,00846,004 047-146,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -127,00846,004 047-146,00
Finančná páka 1,601,791,131,16
Finančné účty 6 7606 0365 9516 388
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6256-0,5575-0,8828-0,8604
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,62560,55750,88280,8604
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -127,00666,003 993-146,00
Krátkodobé pohľadávky 2 9155 9164 196416,00
Krátkodobé záväzky 3 4845 1691 069830,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 198,002 208180,00830,00
Náklady na predaný tovar 21 6508 20016 4351 004
Obežný majetok 9 67511 95210 1476 804
Obrat aktív 2,300,79772,070,1367
Obrat obežného majetku 2,300,79772,070,1367
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,0000180,0054,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -127,00508,003 104-146,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,69870,50500,58650,9389
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,30380,63310,28376,87
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,30380,63310,28376,87
Pohľadávky z obchodného styku 2 5005 5003 7800,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 2,782,319,498,20
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8954-1,10-1,51-0,9164
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,59840,79380,13270,1623
Pridaná hodnota 600,001 3344 538-74,00
Rýchla likvidita I. stupeň 1,941,175,577,70
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -28,526,250,2938-6,51
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -28,526,250,2938-6,51
Služby 21 2928 05416 315994,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 67511 95210 1476 804
Spotreba materiálu… 358,00146,00120,0010,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 22 2509 53420 973930,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 22 2509 53420 973930,00
Účtovný cash flow 6 7606 0365 9516 388
Vlastné imanie 6 0536 6638 9585 854
Všetky záväzky 3 6225 2891 189950,00
Výsledok hospodárenia -127,00846,004 047-146,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -127,00846,004 047-146,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -127,00508,003 104-146,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 508,003 104-146,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -127,00666,003 993-146,00
Záväzky 3 6225 2891 189950,00
Záväzky z obchodného styku 198,002 208180,00830,00
Zisk pred zdanením -127,00666,003 993-146,00
Zmena EBIT -0,19070,1668-27,350,0000