ME Bytča s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 12 854 8503 327 4211 050 42355 073
Bežná likvidita III. stupeň 0,39040,90690,13000,2633
Časové rozlíšenie aktív 0,000011 4850,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 112,82-22,81-76,54-1,35
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -9 859737,28645,0213,88
Celkové tržby 1,00005 0000,00000,0000
Celkový dlh 12 856 1543 322 9141 048 79751 373
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -379 371-232 250-129 439-4 980
Čistá marža, Zisková marža, ROS -5 8110,57620,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 379 371232 250129 4394 980
Čistý cash flow 147 121102 811124 4594 980
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -5 8113 605-1 114-1 300
Čistý zisk -5 8112 881-2 074-1 300
Čistý zisk v minulom roku 2 881-2 074-1 3000,0000
Cudzie zdroje 1 304-4 507-1 626-3 700
Daň z príjmov 0,0000724,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 724,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000724,00960,000,0000
EBIT v minulom roku 3 605-1 114-1 3000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -5 8113 605-1 114-1 300
EBITDA -4 5553 874-993,00-1 280
EBITDA marža -4 5550,77480,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -4 5553 874-993,00-1 280
Efektívna daňová sadzba 0,00000,2008-0,86180,0000
Finančná páka -9 858738,28646,0214,88
Finančné účty 379 371232 250129 4394 980
Hrubá marža -2 266-0,24400,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -4 6373 801-1 114-1 300
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,07840,09000,99850,9328
Krátkodobé pohľadávky 14 14627 9356 9238 547
Krátkodobé záväzky 1 007 969299 5581 048 79751 373
Náklady na predaný tovar 2 2661 220993,001 280
Neobežný majetok 12 461 3333 055 751914 06141 546
Obežný majetok 393 517260 185136 36213 527
Odpisy 1 174196,000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 587,0098,000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 587,0098,000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 82,0073,00121,0020,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 263 698295 66723 0240,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -4 6373 077-2 074-1 300
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 4,460,6392-1,28-0,3514
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,00050,0012-0,6851-0,3514
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 147 12120,560,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,93-6,220,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 5 8850,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,39040,90690,13000,2633
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0089-0,0438-0,0131-0,7430
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,000,99860,99850,9328
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -9 859737,28645,0213,88
Pridaná hodnota -2 266-1 220-993,00-1 280
Primárna platobná neschopnosť 44,810,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 4,460,6392-1,28-0,3514
Rýchla likvidita I. stupeň 0,37640,77530,12340,0969
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2 822857,75-1 056-40,14
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2 822857,75-1 056-40,14
Služby 1 8781 220927,001 280
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 854 8503 327 4211 050 42355 073
Spotreba materiálu… 388,000,000066,000,0000
Účtovný cash flow 147 121102 811124 4594 980
Vlastné imanie -1 3044 5071 6263 700
Všetky záväzky 12 856 1543 322 9141 048 79751 373
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 4,460,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -5 7293 678-993,00-1 280
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5 7293 678-993,00-1 280
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 8112 881-2 074-1 300
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 881-2 074-1 3000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5 8113 605-1 114-1 300
Záväzky 12 856 1543 322 9141 048 79751 373
Záväzky z obchodného styku 263 698295 66723 0240,0000
Zisk pred zdanením -5 8113 605-1 114-1 300
Zmena EBIT -1,61-3,240,85690,0000