Malá poradenská, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 81 19471 58751 74712 835
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,00006,067,45
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2479-0,9862-1,20-0,7951
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,00006,065,13
Celkové tržby 16 00036 00040 7008 000
Celkový dlh 0,00000,00008 5331 723
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -20 129-70 596-51 747-8 835
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,60040,78820,78870,7640
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 20 12970 59651 7478 835
Čistý cash flow 20 12970 59651 7478 835
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 12 16135 91640 6357 835
Čistý zisk 9 60728 37432 1026 112
Čistý zisk v minulom roku 28 37432 1026 1120,0000
Cudzie zdroje -81 194-71 587-43 214-11 112
Daň z príjmov 2 5547 5428 5331 723
Daň z príjmov v minulom roku 7 5428 5331 7230,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 5547 5428 5331 723
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 205,0610,050,0000182,50
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 91,250,00000,0000182,50
Doba obratu aktív 1 852725,81464,07585,60
Doba obratu pohľadávok 205,0610,050,0000182,50
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,000076,5278,61
EBIT v minulom roku 35 91640 6357 8350,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 12 16135 91640 6357 835
EBITDA 15 55336 00040 6987 835
EBITDA marža 0,97211,00001,00000,9794
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 15 55336 00040 6987 835
Finančná páka 1,00001,00001,201,16
Finančné účty 20 12970 59651 7478 835
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-1,0000-0,8351-0,8658
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00001,00000,83510,8658
Hrubá marža 0,97211,00001,00000,9794
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 14 87735 91640 6357 835
Krátkodobé pohľadávky 8 989991,000,00004 000
Krátkodobé záväzky 0,00000,00008 5331 723
Náklady na predaný tovar 447,000,00002,00165,00
Neobežný majetok 52 0760,00000,00000,0000
Obežný majetok 29 11871 58751 74712 835
Obrat aktív 0,19710,50290,78650,6233
Obrat obežného majetku 0,54950,50290,78650,6233
Odpisy 2 7160,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 7160,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 676,0084,0063,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 12 32328 37432 1026 112
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,11830,39640,74290,5500
Podiel EBIT k aktívam 0,14980,50170,78530,6104
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,14980,50170,78530,6104
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,14980,50170,94030,7051
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,24790,98621,00000,6884
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,261,961,271,10
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 5,730,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,261,961,271,10
Pohľadávky z obchodného styku 4 0000,00000,00004 000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,00006,067,45
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,03-1,01-0,8351-1,26
Pridaná hodnota 15 55336 00040 6987 835
Rentabilita aktív, ROA 0,11830,39640,62040,4762
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,11830,39640,74290,5500
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,00006,065,13
Služby 316,000,00002,00145,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 81 19471 58751 74712 835
Spotreba materiálu… 131,000,00000,000020,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 16 00036 00040 7008 000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 16 00036 00040 7008 000
Účtovný cash flow 20 12970 59651 7478 835
Vlastné imanie 81 19471 58743 21411 112
Všetky záväzky 0,00000,00008 5331 723
Výsledok hospodárenia 12 83736 00040 6987 835
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 12 83736 00040 6987 835
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 60728 37432 1026 112
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 28 37432 1026 1120,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 12 16135 91640 6357 835
Záväzky 0,00000,00008 5331 723
Zisk pred zdanením 12 16135 91640 6357 835
Zmena EBIT 0,33860,88395,190,0000