Trend & Capital Biz, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 13 47016 25521 67412 608
Bežná likvidita III. stupeň 14,5010,156,225,64
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,02-0,7929-1,19-0,3825
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 13,717,266,211,78
Celkové tržby 9 16312 51016 7007 200
Celkový dlh 929,001 6013 4832 235
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -12 738-11 619-21 642-3 968
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,76840,73170,77380,7463
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12 73811 61921 6423 968
Čistý cash flow 12 73811 61921 6423 968
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 91311 59516 3736 888
Čistý zisk 7 0419 15412 9225 373
Čistý zisk v minulom roku 9 15412 9225 3730,0000
Cudzie zdroje -12 541-14 654-18 191-10 373
Daň z príjmov 1 8722 4413 4511 515
Daň z príjmov v minulom roku 2 4413 4511 5150,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 8722 4413 4511 515
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 29,16135,910,6994438,00
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 29,16106,300,6994438,00
Doba obratu aktív 536,57476,55473,71639,16
Doba obratu pohľadávok 29,16135,910,6994438,00
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 37,0146,9476,13113,30
EBIT v minulom roku 11 59516 3736 8880,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 91311 59516 3736 888
EBITDA 9 01511 69116 4556 900
EBITDA marža 0,98380,93450,98530,9583
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 01511 69116 4556 900
Finančná páka 1,071,111,191,22
Finančné účty 12 73811 61921 6423 968
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9310-0,9015-0,8393-0,8227
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,93100,90150,83930,8227
Hrubá marža 0,98380,93210,98890,9792
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 91311 59516 3726 888
Krátkodobé pohľadávky 732,004 63632,008 640
Krátkodobé záväzky 929,001 6013 4832 235
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 26,0060,0031,000,0000
Náklady na predaný tovar 148,00789,00185,00150,00
Obežný majetok 13 47016 25521 67412 608
Obrat aktív 0,68030,76590,77050,5711
Obrat obežného majetku 0,68030,76590,77050,5711
Ostatné náklady na finančnú činnosť 102,0096,0083,0012,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 0419 15412 9225 373
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,56140,62470,71040,5180
Podiel EBIT k aktívam 0,66170,71330,75540,5463
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,66170,71330,75540,5463
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,71070,79130,90010,6640
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,94570,71480,99850,3147
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,390,92881,300,5511
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,390,93331,300,5511
Pohľadávky z obchodného styku 732,003 62632,008 640
Pohotová likvidita II. stupeň 14,5010,156,225,64
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9845-1,26-0,8405-2,61
Pridaná hodnota 9 01511 66116 5157 050
Primárna platobná neschopnosť 0,03550,01650,96880,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,52270,56320,59620,4262
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,56140,62470,71040,5180
Rýchla likvidita I. stupeň 13,717,266,211,78
Služby 148,0079,00185,00150,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 13 47016 25521 67412 608
Spotreba materiálu… 0,0000710,000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 9 16312 45016 7007 200
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 16312 45016 7007 200
Účtovný cash flow 12 73811 61921 6423 968
Vlastné imanie 12 54114 65418 19110 373
Všetky záväzky 929,001 6013 4832 235
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,56140,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 9 01511 69116 4556 900
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 01511 69116 4556 900
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 0419 15412 9225 373
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 9 15412 9225 3730,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 91311 59516 3736 888
Záväzky 929,001 6013 4832 235
Záväzky z obchodného styku 26,0060,0031,000,0000
Zisk pred zdanením 8 91311 59516 3736 888
Zmena EBIT 0,76870,70822,380,0000