cotadoo s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 57 33219 91215 7145 000
Bežná likvidita III. stupeň 0,71765,917,990,0000
Časové rozlíšenie pasív 1 51828,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,73-0,74590,2369-1,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,671,601,400,0000
Celkové tržby 117 04782 04483 6005 000
Celkový dlh 48 54012 2449 1740,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -28 973-9 150-3 451-5 000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 28 9739 1503 4515 000
Čistý cash flow 19 8235 699-1 5495 000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -105,001 3942 0200,0000
Čistý zisk -366,001 1001 5400,0000
Čistý zisk v minulom roku 1 1001 5400,00000,0000
Cudzie zdroje -7 274-7 640-6 540-5 000
Daň z príjmov 261,00294,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 294,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 261,00294,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 21,661,5634,960,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 21,661,5634,960,0000
Doba obratu aktív 178,7888,5968,61365,00
Doba obratu pohľadávok 21,661,5634,960,0000
Doba obratu zásob 0,0000371,62314,120,0000
Doba splácania záväzkov 280,1372,2246,600,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 151,3754,4740,050,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 207,7652,7928,410,0000
EBIT v minulom roku 1 3942 0200,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -105,001 3942 0200,0000
EBITDA -21,001 4672 0310,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -21,001 4672 0310,0000
Efektívna daňová sadzba -2,490,21090,23760,0000
Finančná páka 7,882,612,401,0000
Finančné účty 28 9739 1503 4515 000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1269-0,3837-0,4162-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,12690,38370,41621,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -105,001 3942 0200,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,84660,61490,58380,0000
Krátkodobé pohľadávky 6 947350,008 0080,0000
Krátkodobé záväzky 48 54012 2449 1740,0000
Krytie dlhovej služby -0,013852,390,00000,0000
Náklady na predaný tovar 115 50575 39981 4695 000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 63 24761 87871 8590,0000
Neobežný majetok 21 412-52 588-57 5880,0000
Obežný majetok 35 92072 50073 3025 000
Obrat aktív 2,044,125,321,0000
Obrat neobežného majetku 5,47-1,56-1,450,0000
Obrat obežného majetku 3,261,131,141,0000
Obrat zásob 0,00000,98221,160,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 84,0073,0011,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 36 0008 9505 5940,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -366,001 1001 5400,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,50540,45950,21961,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,16940,0695-0,01851,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,16940,0695-0,01851,0000
Pohľadávky z obchodného styku 6 947350,008 0080,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,71760,77411,250,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,3669-1,344,22-1,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,84660,61490,58380,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,671,601,400,0000
Pridaná hodnota 1 5426 6452 1310,0000
Primárna platobná neschopnosť 5,1825,570,69860,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,57880,74560,37620,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2 3118,354,520,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2 3118,354,520,0000
Služby 42 96311 9139 6105 000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 57 33219 91215 7145 000
Spotreba materiálu… 9 2951 6080,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 117 04782 04483 6005 000
Tržby z predaja tovaru 70 00062 90080 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 47 04719 1443 6005 000
Účtovný cash flow 19 8235 699-1 5495 000
Vlastné imanie 7 2747 6406 5405 000
Všetky záväzky 48 54012 2449 1740,0000
Výnosy budúcich období dlhodobé 1 51828,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -21,001 4672 0310,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -21,001 4672 0310,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -366,001 1001 5400,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 1001 5400,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -105,001 3942 0200,0000
Zásoby 0,000063 00061 8430,0000
Záväzky 48 54012 2449 1740,0000
Záväzky z obchodného styku 36 0008 9505 5940,0000
Zisk pred zdanením -105,001 3942 0200,0000
Zmena EBIT -0,07530,69010,00000,0000