Minebea Slovakia s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 49 068 94819 607 21615 138 526
Bežná likvidita III. stupeň 1,030,657098,24
Časové rozlíšenie aktív 110 34235 0190,0000
Časové rozlíšenie pasív 2 809 3860,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,00631,05-0,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0122-4,230,0002
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,52460,37280,0103
Celkové tržby 13 809 083336 1680,0000
Celkový dlh 15 917 3035 324 659154 153
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -202 664-12 814-15 000 023
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,2853-2,090,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 202 66412 81415 000 023
Čistý cash flow 189 850-14 987 20923,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 868 337-700 856-15 586
Čistý zisk -3 940 297-701 816-15 627
Čistý zisk v minulom roku -701 816-15 6270,0000
Cudzie zdroje -30 342 259-14 282 557-14 984 373
Daň z príjmov 71 948960,0041,00
Daň z príjmov v minulom roku 960,0041,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 71 948960,0041,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 258,242 4620,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 165,8192,080,0000
Doba obratu aktív 1 42121 3420,0000
Doba obratu pohľadávok 258,242 4620,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 451,023 8590,0000
EBIT v minulom roku -700 856-15 5860,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 868 337-700 856-15 586
EBITDA -1 794 966-696 875-15 650
EBITDA marža -0,1300-2,070,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 794 966-696 875-15 650
Finančná páka 1,621,371,01
Finančné účty 202 66412 81415 000 023
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6184-0,7284-0,9898
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,61840,72840,9898
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 739 063-698 621-15 800
Krátkodobé pohľadávky 8 916 0442 261 60825 427
Krátkodobé záväzky 15 571 7373 544 916152 953
Krytie dlhovej služby -0,63890,00000,0000
Materiál 8 735 42919 6460,0000
Nákladové úroky 12,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 11 983 655490 78115 650
Neobežný majetok 30 097 99217 278 129113 076
Obežný majetok 18 860 6142 294 06815 025 450
Obrat obežného majetku 0,66820,14620,0000
Odpisy 2 084 4180,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 042 2090,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 042 2090,00000,0000
Osobné náklady 3 504 733531 5810,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 7571 746150,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 990 0823 414 558152 953
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 855 879-701 816-15 627
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00410,00070,9909
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 5,67-3,420,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,0137-44,580,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0151-44,690,0000
Pohľadávky z obchodného styku 5 724 64584 5940,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,50210,651598,24
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -159,820,9530-651 494
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 15 8210,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,52460,37280,0103
Pridaná hodnota 618 175-155 457-15 650
Primárna platobná neschopnosť 2,0340,360,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,01100,003698,07
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -8,87-7,64-9,85
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -8,87-7,64-9,85
Služby 2 208 337409 58915 650
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 49 068 94819 607 21615 138 526
Spotreba materiálu… 10 852 82581 1920,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 12 632 160335 3240,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 30 3300,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 12 601 830335 3240,0000
Účtovný cash flow 189 850-14 987 20923,00
Úrokové krytie -322 3610,00000,0000
Vlastné imanie 30 342 25914 282 55714 984 373
Všetky záväzky 15 917 3035 324 659154 153
Výnosy budúcich období dlhodobé 2 692 2160,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 117 1700,00000,0000
Výsledok hospodárenia -3 868 533-696 875-15 650
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 868 533-696 875-15 650
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 940 297-701 816-15 627
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -701 816-15 6270,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 868 349-700 856-15 586
Zásoby 9 741 90619 6460,0000
Záväzky 15 917 3035 324 659154 153
Záväzky z obchodného styku 11 621 8183 414 558152 953
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 6 631 7360,00000,0000
Zisk pred zdanením -3 868 349-700 856-15 586
Zmena EBIT 5,5244,970,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 1 077 5070,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 1 077 5070,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 19 4790,00000,0000