Gallery Shoes 2, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 11 3486 33416 4265 819
Bankové úvery 0,00006,000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 6,244,801,407,28
Bežné bankové úvery 0,00006,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0228-0,5691-1,36-1,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,11942,170,54466,29
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,19080,26302,490,1592
Celkové tržby 31 89834 65944 965387,00
Celkový dlh 1 8181 31911 722799,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -217,00-2 848-6 384-5 027
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 217,002 8546 3845 027
Čistý cash flow 217,002 8546 3845 027
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -285,00349,00-316,0025,00
Čistý zisk -285,00275,00-316,0020,00
Čistý zisk v minulom roku 275,00-316,0020,000,0000
Cudzie zdroje -9 530-5 015-4 704-5 020
Daň z príjmov 0,000074,000,00005,00
Daň z príjmov v minulom roku 74,000,00005,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000074,000,00005,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 22,6817,937,55746,98
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1,940,99030,82360,0000
Doba obratu aktív 144,9768,18139,475 488
Doba obratu pohľadávok 22,6817,937,55746,98
Doba obratu zásob 430,7440,20142,700,0000
Doba splácania záväzkov 83,7029,09182,75937,73
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 23,2214,1399,53753,58
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 36,7410,61172,71930,69
EBIT v minulom roku 349,00-316,0025,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -285,00349,00-316,0025,00
EBITDA 171,00-2 46149,0025,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 171,00-2 46149,0025,00
Finančná páka 1,191,263,491,16
Finančné účty 217,002 8546 3845 027
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8398-0,7918-0,2864-0,8627
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,83980,79180,28640,8627
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -285,00349,00-316,0025,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,16020,20730,71360,1373
Krátkodobé pohľadávky 1 7751 666889,00792,00
Krátkodobé záväzky 1 8181 31311 722799,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 798,00479,0011 078793,00
Náklady na predaný tovar 20 85827 30336 703362,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 7 92816 47223 412311,00
Obežný majetok 11 3486 33416 4265 819
Obrat aktív 2,525,352,620,0665
Obrat obežného majetku 2,525,352,620,0665
Obrat zásob 0,84749,082,560,0000
Osobné náklady 10 5979 7438 1830,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 456,00316,00365,000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00003 1260,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -285,00275,00-316,0020,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,01910,45060,38870,8639
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,371,471,300,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00680,08230,142012,99
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,97300,40110,26840,0804
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,72790,67810,76790,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,72790,67810,76790,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00760,08420,148512,99
Pohľadávky z obchodného styku 152,0092,0097,000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,103,430,62057,28
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -43,92-1,76-0,7368-0,9986
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,16020,20820,71360,1373
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,19080,26302,490,1592
Pridaná hodnota 7 7146 6076 28425,00
Primárna platobná neschopnosť 5,255,21114,210,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,11942,160,54466,29
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 10,63-0,5360239,2231,96
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 10,63-0,5360239,2231,96
Služby 9 6209 59810 40151,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 11 3486 33416 4265 819
Spotreba materiálu… 3 3101 2332 8900,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00006,000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 28 57233 91042 987387,00
Tržby z predaja tovaru 28 57233 91042 987387,00
Účtovný cash flow 217,002 8546 3845 027
Úročený dlh 0,00006,000,00000,0000
Vlastné imanie 9 5305 0154 7045 020
Všetky záväzky 1 8181 31911 722799,00
Výsledok hospodárenia 171,00-2 46149,0025,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 171,00-2 46149,0025,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -285,00275,00-316,0020,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 275,00-316,0020,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -285,00349,00-316,0025,00
Zásoby 9 3561 8149 1530,0000
Záväzky 1 8181 31911 722799,00
Záväzky z obchodného styku 798,00479,0011 078793,00
Zisk pred zdanením -285,00349,00-316,0025,00
Zmena EBIT -0,8166-1,10-12,640,0000