ELS group s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 280 222422 490355 28742 957
Bežná likvidita III. stupeň 0,90610,84630,81251,15
Časové rozlíšenie aktív 880,00716,00449,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,551,60-99,01-0,5575
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 22,7661,86333,866,62
Celkové tržby 733 911860 110663 95745 215
Celkový dlh 268 429415 769354 22637 318
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -115 734-97 419-108 191-3 144
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 115 73497 419108 1913 144
Čistý cash flow 18 315-10 772105 0473 144
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 10 2859 050-1 0321 119
Čistý zisk 5 0735 660-4 812639,00
Čistý zisk v minulom roku 5 660-4 812873,000,0000
Cudzie zdroje -11 793-6 721-1 061-5 639
Daň z príjmov 3 4372 0312 880480,00
Daň z príjmov v minulom roku 2 0312 880246,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 4372 0312 880480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 64,27108,70101,65321,52
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 61,75107,4189,68321,52
Doba obratu aktív 143,24181,81201,89346,91
Doba obratu pohľadávok 64,27108,70101,65321,52
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 136,80178,36201,11301,37
EBIT v minulom roku 9 050-1 0321 1190,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 10 2859 050-1 0321 119
EBITDA 61 38846 42820 0571 119
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 61 38846 42820 0571 119
Efektívna daňová sadzba 0,40390,2641-1,490,4290
Finančná páka 23,7662,86334,867,62
Finančné účty 115 73497 419108 1913 144
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 93 23668 90234 3931 119
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,95510,98100,99610,8687
Krátkodobé pohľadávky 125 734252 590178 87639 813
Krátkodobé záväzky 267 627414 466353 90137 318
Krytie dlhovej služby 34,5834,1622,290,0000
Materiál 143,0058,0036,000,0000
Nákladové úroky 1 7751 359900,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 359900,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 657 185802 978642 00344 096
Neobežný majetok 37 73171 70767 7350,0000
Obežný majetok 241 611350 067287 10342 957
Obrat aktív 2,552,011,811,05
Obrat neobežného majetku 18,9211,839,480,0000
Obrat obežného majetku 2,962,422,241,05
Odpisy 61 26248 50625 9060,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 30 63124 25312 9530,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 63124 25312 9530,0000
Osobné náklady 11 3189 9660,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 474,00208,00100,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 58 507197 215278 74636 738
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 66 33554 16621 094639,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,43020,8421-4,540,1133
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,81661,13-0,74460,1984
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,024,540,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,78340,77330,01220,0000
Pohľadávky z obchodného styku 120 801249 597157 82539 813
Pohotová likvidita II. stupeň 0,90550,84620,81241,15
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,64390,6239-0,0101-1,79
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 10,32-7,93116,720,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,95790,98410,99700,8687
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 22,7661,86333,866,62
Pridaná hodnota 56 85745 217315,001 101
Primárna platobná neschopnosť 0,48430,79011,770,9228
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,43020,8421-4,540,1133
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,378,9617,6633,35
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,378,9617,6633,35
Služby 585 038697 515519 19644 096
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 280 222422 490355 28742 957
Spotreba materiálu… 72 147105 463122 8070,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 730 203859 536649 53645 197
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 16 16111 3417 2180,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 714 042848 195642 31845 197
Účtovný cash flow 18 315-10 772105 0473 144
Úrokové krytie 5,796,66-1,150,0000
Vlastné imanie 11 7936 7211 0615 639
Všetky záväzky 268 429415 769354 22637 318
Výsledok hospodárenia 8 8879 263-934,001 119
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 8879 263-934,001 119
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 0735 660-4 812639,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 660-4 812873,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 5107 691-1 9321 119
Zásoby 143,0058,0036,000,0000
Záväzky 268 429415 769354 22637 318
Záväzky z obchodného styku 58 507197 215278 74636 738
Zisk pred zdanením 8 5107 691-1 9321 119
Zmena EBIT 1,14-8,77-0,92230,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7 4000,00002 3030,0000