NOSENE S, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 15 53612 78714 4318 400
Bežná likvidita III. stupeň 0,55812,111,161,68
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0919-0,3948-6,35-1,53
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,04490,24230,50861,04
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,142,4413,531,47
Celkové tržby 52 05845 82143 2740,0000
Celkový dlh 29 1439 07413 4385 000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 250-1 466-6 307-5 200
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 2501 4666 3075 200
Čistý cash flow 1 2501 4666 3075 200
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -17 320-12 780-11 927-1 600
Čistý zisk -17 320-12 780-12 407-1 600
Čistý zisk v minulom roku -12 780-12 407-1 6000,0000
Cudzie zdroje 13 607-3 713-993,00-3 400
Daň z príjmov 0,00000,0000480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 65,7527,4626,990,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 3,751,760,00000,0000
Doba obratu aktív 110,72102,71121,720,0000
Doba obratu pohľadávok 65,7527,4626,990,0000
Doba obratu zásob 149,08906,71419,040,0000
Doba splácania záväzkov 820,18694,201 0550,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 198,4048,59104,590,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 155,09306,7128,340,0000
EBIT v minulom roku -12 780-11 927-1 6000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -17 320-12 780-11 927-1 600
EBITDA -16 587-12 190-11 391-1 600
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -16 587-12 190-11 391-1 600
Finančná páka -1,143,4414,532,47
Finančné účty 1 2501 4666 3075 200
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,8758-0,2904-0,0688-0,4048
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,87580,29040,06880,4048
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -17 320-12 780-11 900-1 600
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,790,47310,85930,5952
Krátkodobé pohľadávky 9 2263 4193 2003 200
Krátkodobé záväzky 27 8396 05012 4005 000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 5 2642 673333,000,0000
Náklady na predaný tovar 43 31230 15131 9641 600
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 12 3893 1814 2890,0000
Obežný majetok 15 53612 78714 4318 400
Obrat aktív 3,303,553,000,0000
Obrat obežného majetku 3,303,553,000,0000
Obrat zásob 2,450,40260,87100,0000
Osobné náklady 21 85225 29917 4170,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 733,00590,00509,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -17 320-12 780-12 407-1 600
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,27-3,44-12,49-0,4706
Podiel EBIT k aktívam -1,11-0,9995-0,8265-0,1905
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -1,11-0,9995-0,8265-0,1905
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,41-1,90-5,87-0,4706
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,08050,11460,43700,6190
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 2,761,651,540,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,63814,812,640,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,36180,60440,64940,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,36180,60440,64940,0000
Pohľadávky z obchodného styku 526,00219,000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,37630,80740,76671,68
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 10,89-2,53-0,1574-0,6538
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,880,70960,93120,5952
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,142,4413,531,47
Pridaná hodnota 7 90515 29111 310-1 600
Primárna platobná neschopnosť 10,0112,210,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -1,11-0,9995-0,8597-0,1905
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,27-3,44-12,49-0,4706
Rýchla likvidita I. stupeň 0,04490,24230,50861,04
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,76-0,7444-1,18-3,13
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,76-0,7444-1,18-3,13
Služby 26 03421 97522 3861 600
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 15 53612 78714 4318 400
Spotreba materiálu… 4 8894 9955 2890,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 51 21745 44243 2740,0000
Tržby z predaja tovaru 50 66645 22343 1740,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 551,00219,00100,000,0000
Účtovný cash flow 1 2501 4666 3075 200
Vlastné imanie -13 6073 713993,003 400
Všetky záväzky 29 1439 07413 4385 000
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,270,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -16 587-12 190-11 391-1 600
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -16 587-12 190-11 391-1 600
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -17 320-12 780-12 407-1 600
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -12 780-12 407-1 6000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -17 320-12 780-11 927-1 600
Zásoby 5 0607 9024 9240,0000
Záväzky 29 1439 07413 4385 000
Záväzky z obchodného styku 5 2642 673333,000,0000
Zisk pred zdanením -17 320-12 780-11 927-1 600
Zmena EBIT 1,361,077,450,0000