PŠ STAV s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 45 36349 21940 8194 984
Bankové úvery 36 7540,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,501,101,240,0000
Bežné bankové úvery 23 5540,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -8,42-11,75-1,62-1,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 10,881,040,38670,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 8,8111,354,200,0000
Celkové tržby 68 873122 483116 0390,0000
Celkový dlh 40 73845 23332 9660,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 209-46 819-12 748-4 984
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 38 96346 81912 7484 984
Čistý cash flow 38 96346 81912 7484 984
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 805-3 7913 829-16,00
Čistý zisk 639,00-3 8672 869-16,00
Čistý zisk v minulom roku -3 8672 869-16,000,0000
Cudzie zdroje -4 625-3 986-7 853-4 984
Daň z príjmov 147,000,0000960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 147,000,0000960,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 13 2000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 13 2000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 9,687,1588,330,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 9,687,1575,920,0000
Doba obratu aktív 240,41146,68128,440,0000
Doba obratu pohľadávok 9,687,1588,330,0000
Doba splácania záväzkov 28,09265,58201,550,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 18,97133,69103,730,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 21,03262,62194,900,0000
EBIT v minulom roku -3 7913 829-16,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 805-3 7913 829-16,00
EBITDA 3 994-3 4473 923-16,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 994-3 4473 923-16,00
Finančná páka 9,8112,355,201,0000
Finančné účty 38 96346 81912 7484 984
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1020-0,0810-0,1924-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,10200,08100,19241,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 221-3 7913 829-16,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,07890,91150,80760,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 8262 40028 0710,0000
Krátkodobé záväzky 3 58044 86232 9660,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 68144 36131 8770,0000
Krytie dlhovej služby 1,98-45,360,00000,0000
Nákladové úroky 2 01976,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 76,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 59 676122 749111 00416,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 46 52661 65559 6990,0000
Neobežný majetok 4 5740,00000,00000,0000
Obežný majetok 40 78949 21940 8194 984
Obrat aktív 1,522,492,840,0000
Obrat neobežného majetku 15,060,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,692,492,840,0000
Odpisy 416,000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 416,000,00000,00000,0000
Osobné náklady 4 9032 811872,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 773,00344,0094,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 055-3 8672 869-16,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0154-0,97010,3653-0,0032
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0671-0,87010,4876-0,0032
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,85890,95120,31231,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,5331-10,450,17470,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,56570,38220,10990,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,88-0,09575,720,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,73-0,09575,720,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,56570,38230,10990,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 8262 39924 1260,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,501,101,240,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,1187-0,0851-0,6160-1,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 19,30616,040,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,81020,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,89800,91900,80760,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 8,8111,354,200,0000
Pridaná hodnota 9 197-269,004 992-16,00
Primárna platobná neschopnosť 1,4718,491,320,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,1382-0,97010,3653-0,0032
Rýchla likvidita I. stupeň 1,441,040,38670,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 10,20-13,128,400,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 10,20-13,128,400,0000
Služby 9 54259 63031 31616,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 45 36349 21940 8194 984
Spotreba materiálu… 3 6081 46419 9890,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 36 7540,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 68 873122 480115 9960,0000
Tržby z predaja tovaru 57 14172 57570 1660,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 11 73249 90545 8300,0000
Účtovný cash flow 38 96346 81912 7484 984
Úročený dlh 36 7540,00000,00000,0000
Úrokové krytie 1,39-49,880,00000,0000
Vlastné imanie 4 6253 9867 8534 984
Všetky záväzky 40 73845 23332 9660,0000
Výsledok hospodárenia 3 578-3 4473 923-16,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 578-3 4473 923-16,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 639,00-3 8672 869-16,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 8672 869-16,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 786,00-3 8673 829-16,00
Záväzky 40 73845 23332 9660,0000
Záväzky z obchodného styku 2 68144 36131 8770,0000
Zisk pred zdanením 786,00-3 8673 829-16,00
Zmena EBIT -0,7399-0,9901-239,310,0000