Tropical Fish Farm s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 33 11030 81131 8174 850
Bežná likvidita III. stupeň 0,83651,151,370,0000
Časové rozlíšenie aktív 143,0067,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,173,60-2,02-1,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1929-0,53250,74500,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -6,066,772,710,0000
Celkové tržby 27 24644 04738 8980,0000
Celkový dlh 39 65226 84823 2400,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -248,00-7 883-22 162-4 850
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 248,007 88322 1624 850
Čistý cash flow -7 635-14 27917 3124 850
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -10 505-6 5224 718-150,00
Čistý zisk -10 505-6 5223 727-150,00
Čistý zisk v minulom roku -6 5223 727-150,000,0000
Cudzie zdroje 6 542-3 963-8 577-4 850
Daň z príjmov 0,00000,0000991,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000991,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000991,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 167,7289,8266,000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 120,3872,9725,940,0000
Doba obratu aktív 576,25241,19298,570,0000
Doba obratu pohľadávok 167,7289,8266,000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 688,91209,90218,060,0000
EBIT v minulom roku -6 5224 718-150,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -10 505-6 5224 718-150,00
EBITDA -10 369-6 3854 762-150,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -10 369-6 3854 762-150,00
Finančná páka -5,067,773,711,0000
Finančné účty 248,007 88322 1624 850
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,1976-0,1286-0,2696-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,19760,12860,26961,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -10 505-6 5224 718-150,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,200,87030,73030,0000
Krátkodobé pohľadávky 9 63711 4747 0330,0000
Krátkodobé záväzky 39 58326 81423 2370,0000
Náklady na predaný tovar 22 63245 05033 5290,0000
Obežný majetok 32 96730 74431 8174 850
Obrat aktív 0,63341,511,220,0000
Obrat obežného majetku 0,63621,521,220,0000
Osobné náklady 8 4787 809591,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 136,00137,0044,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 6 3806 1683 2500,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -10 505-6 5223 727-150,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,61-1,650,4345-0,0309
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,62-1,630,5499-0,0309
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00750,25590,69651,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -5,114,950,11010,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,19580,20199,080,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,19580,20199,080,0000
Pohľadávky z obchodného styku 6 9179 3222 7640,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,25330,72441,260,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,85680,2775-0,4954-1,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,200,87140,73040,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -6,066,772,710,0000
Pridaná hodnota -1 6601 5775 3670,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,92240,66171,180,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,61-1,650,4345-0,0309
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00630,29400,95370,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -3,82-4,204,880,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -3,82-4,204,880,0000
Služby 20 81120 92613 3930,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 33 11030 81131 8174 850
Spotreba materiálu… 8 07121 54420 1360,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 20 97246 62738 8960,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 20 97246 62738 8960,0000
Účtovný cash flow -7 635-14 27917 3124 850
Vlastné imanie -6 5423 9638 5774 850
Všetky záväzky 39 65226 84823 2400,0000
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,610,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -10 369-6 3854 762-150,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -10 369-6 3854 762-150,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10 505-6 5223 727-150,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -6 5223 727-150,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -10 505-6 5224 718-150,00
Zásoby 23 08211 3872 6220,0000
Záväzky 39 65226 84823 2400,0000
Záväzky z obchodného styku 6 3806 1683 2500,0000
Zisk pred zdanením -10 505-6 5224 718-150,00
Zmena EBIT 1,61-1,38-31,450,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 6 250-2 5800,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 6 250-2 5800,00000,0000