TAIP s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva -87 846-68 952-28 8044 170
Bankové úvery 539,00139,000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň -2,46-3,79-3,512,34
Bežné bankové úvery 539,00139,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,12260,04720,1111-1,75
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,43090,22760,50252,34
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -0,2899-0,2095-0,22280,7470
Celkové tržby 99 79283 414116 8384 409
Celkový dlh 35 86218 2788 2591 783
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 15 711-3 976-4 119-4 170
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,3655-0,6014-0,3376-0,5927
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -15 1724 1154 1194 170
Čistý cash flow -15 1724 1154 1194 170
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -36 478-50 166-38 490-2 613
Čistý zisk -36 478-50 166-39 450-2 613
Čistý zisk v minulom roku -50 166-39 450-2 6130,0000
Cudzie zdroje 123 70887 23037 063-2 387
Daň z príjmov 0,00000,0000960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -265,81-319,72-102,850,0000
Doba obratu aktív -321,31-301,72-89,98345,21
Doba obratu pohľadávok -265,81-319,72-102,850,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 128,7879,1025,61147,61
EBIT v minulom roku -50 166-38 490-2 6130,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -36 478-50 166-38 490-2 613
EBITDA -36 352-50 027-38 387-2 613
EBITDA marža -0,3643-0,5997-0,3285-0,5927
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -36 352-50 027-38 387-2 613
Finančná páka 0,71010,79050,77721,75
Finančné účty -15 1724 1154 1194 170
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,41-1,27-1,29-0,5724
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,411,271,290,5724
Hrubá marža -0,2508-0,4078-0,2162-0,5927
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -36 478-50 166-38 490-2 613
Krátkodobé pohľadávky -72 674-73 067-32 9230,0000
Krátkodobé záväzky 35 21018 0778 1971 783
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 18 2408 8654 4660,0000
Náklady na predaný tovar 124 818117 433142 0977 022
Obežný majetok -87 846-68 952-28 8044 170
Obrat aktív -1,14-1,21-4,061,06
Obrat obežného majetku -1,14-1,21-4,061,06
Osobné náklady 11 32616 00813 1280,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 126,00139,00103,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00001 783
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -36 478-50 166-39 450-2 613
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,29620,57601,06-1,09
Podiel EBIT k aktívam 0,41520,72761,34-0,6266
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,41520,72761,34-0,6266
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,29640,57641,04-1,09
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,1727-0,0597-0,14301,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,4526-0,4706-0,51970,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,15200,04930,03530,9458
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -2,21-2,13-1,920,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -2,21-2,13-1,920,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,15200,04930,03530,9458
Pohotová likvidita II. stupeň -2,46-3,79-3,512,34
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -8,1521,209,00-0,5724
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -0,2899-0,2095-0,22280,7470
Pridaná hodnota -25 026-34 019-25 259-2 613
Rentabilita aktív, ROA 0,41520,72761,37-0,6266
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,29490,57511,06-1,09
Rýchla likvidita I. stupeň -0,42440,22590,50252,34
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,9865-0,3654-0,2152-0,6824
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,9865-0,3654-0,2152-0,6824
Služby 17 37414 13126 8632 302
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY -87 846-68 952-28 8044 170
Spotreba materiálu… 107 444103 302115 2344 720
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 539,00139,000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 99 79283 414116 8384 409
Tržby z predaja tovaru 84 57983 414116 8384 409
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 15 2130,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -15 1724 1154 1194 170
Úročený dlh 539,00139,000,00000,0000
Vlastné imanie -123 708-87 230-37 0632 387
Všetky záväzky 35 86218 2788 2591 783
Výsledok hospodárenia -36 352-50 027-38 387-2 613
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -36 352-50 027-38 387-2 613
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -36 478-50 166-39 450-2 613
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -50 166-39 450-2 6130,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -36 478-50 166-38 490-2 613
Záväzky 35 86218 2788 2591 783
Záväzky z obchodného styku 18 2408 8654 4661 783
Zisk pred zdanením -36 478-50 166-38 490-2 613
Zmena EBIT 0,72711,3014,730,0000