CH-MAS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 4 4145 8835 2384 864
Bežná likvidita III. stupeň 9,338,875,4610,15
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9866-0,9921-1,17-1,11
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 8,227,815,2010,15
Celkové tržby 4 6705 2302 3280,0000
Celkový dlh 473,00663,00959,00479,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 888-5 179-4 988-4 864
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 8885 1794 9884 864
Čistý cash flow 3 8885 1794 9884 864
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 2791 152374,00-615,00
Čistý zisk -1 279942,00-106,00-615,00
Čistý zisk v minulom roku 942,00-106,00-615,000,0000
Cudzie zdroje -3 941-5 220-4 279-4 385
Daň z príjmov 0,0000210,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 210,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000210,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 41,1149,1339,200,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 14,3831,410,00000,0000
Doba obratu aktív 344,99410,57821,250,0000
Doba obratu pohľadávok 41,1149,1339,200,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 36,9746,27150,360,0000
EBIT v minulom roku 1 152374,00-615,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 2791 152374,00-615,00
EBITDA -1 1941 242380,00-465,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 1941 242380,00-465,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,18231,280,0000
Finančná páka 1,121,131,221,11
Finančné účty 3 8885 1794 9884 864
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8928-0,8873-0,8169-0,9015
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,89280,88730,81690,9015
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 2791 152374,00-615,00
Krátkodobé pohľadávky 526,00704,00250,000,0000
Krátkodobé záväzky 473,00663,00959,00479,00
Náklady na predaný tovar 5 8313 9881 915465,00
Obežný majetok 4 4145 8835 2384 864
Obrat aktív 1,060,88900,44440,0000
Obrat obežného majetku 1,060,88900,44440,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 85,0090,006,00150,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 279942,00-106,00-615,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,88080,88030,95231,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,83250,99022,140,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,83250,99022,140,0000
Pohľadávky z obchodného styku 184,00450,000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 9,338,875,4610,15
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,01-1,01-0,8579-0,9015
Pridaná hodnota -1 1611 242413,00-465,00
Rýchla likvidita I. stupeň 8,227,815,2010,15
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,39610,53382,52-1,03
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,39610,53382,52-1,03
Služby 1 6701 9601 641416,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 4145 8835 2384 864
Spotreba materiálu… 4 1612 028274,0049,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 6705 2302 3280,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 6705 2302 3280,0000
Účtovný cash flow 3 8885 1794 9884 864
Vlastné imanie 3 9415 2204 2794 385
Všetky záväzky 473,00663,00959,00479,00
Výsledok hospodárenia -1 1941 242380,00-465,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 1941 242380,00-465,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 279942,00-106,00-615,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 942,00-106,00-615,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 2791 152374,00-615,00
Záväzky 473,00663,00959,00479,00
Zisk pred zdanením -1 2791 152374,00-615,00
Zmena EBIT -1,113,08-0,60810,0000