Unibuild s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 161 66055 43026 230
Bankové úvery 19 26419 8314,00
Bežná likvidita III. stupeň 1,601,430,6985
Bežné bankové úvery 1 7403 1714,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0528-0,5122-0,6871
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,953,121,45
Celkové tržby 297 765111 551163 861
Celkový dlh 106 81841 99015 513
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 16 37012 947-7 360
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 8946 8847 364
Čistý cash flow 2 8946 8847 364
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 55 4495 7058 365
Čistý zisk 41 4022 7236 479
Čistý zisk v minulom roku 2 7236 479-762,00
Cudzie zdroje -54 842-13 440-10 717
Daň z príjmov 11 9551 5581 886
Daň z príjmov v minulom roku 1 5581 8860,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 11 9551 5581 886
Dlhodobé bankové úvery 17 52416 6600,0000
Dlhodobé pohľadávky 7 5420,00000,0000
Dlhodobý dlh 17 52416 6600,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 121,6196,167,77
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 77,4187,667,19
Doba obratu aktív 198,42182,1358,83
Doba obratu pohľadávok 130,8796,167,77
Doba obratu zásob -518,960,00000,0000
Doba splácania záväzkov 106 7690,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 75,7672,3734,76
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 74 1470,00000,0000
EBIT v minulom roku 5 7058 365-762,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 55 4495 7058 365
EBITDA 63 1219 7879 364
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 63 1219 7879 364
Finančná páka 2,954,122,45
Finančné účty 2 8946 8847 364
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 63 8249 7859 264
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,38180,39740,5909
Krátkodobé pohľadávky 99 08129 2653 465
Krátkodobé záväzky 61 72122 02615 499
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 42 8638 7841 680
Krytie dlhovej služby 30,176,870,0000
Nákladové úroky 2 0921 4240,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 4240,00000,0000
Náklady na predaný tovar 197 72873 520151 033
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 211,000,00000,0000
Neobežný majetok 52 44319 28115 401
Obežný majetok 109 21736 14910 829
Obrat aktív 1,842,006,20
Obrat neobežného majetku 5,675,7610,57
Obrat obežného majetku 2,723,0715,03
Obrat zásob -0,70330,00000,0000
Odpisy 8 3754 080899,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 3754 080899,00
Osobné náklady 32 94026 3002 534
Ostatné náklady na finančnú činnosť 804,00757,00100,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1 507755,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 49 7776 8037 378
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,55870,08180,6043
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,55480,17080,7795
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,33060,70010,2164
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 472,270,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,031,434,62
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,411,243,41
Pohľadávky z obchodného styku 63 06926 6773 204
Pohotová likvidita II. stupeň 1,611,430,6985
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -18,95-1,95-1,46
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,384,830,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,66080,75750,5914
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,953,121,45
Pridaná hodnota 99 64937 56411 710
Primárna platobná neschopnosť 0,67960,32930,5243
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,75490,20260,6046
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,694,291,66
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,694,291,66
Služby 63 35012 645121 585
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 161 66055 43026 230
Spotreba materiálu… 134 16760 87529 448
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 19 26419 8314,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 297 377111 084162 743
Tržby z predaja tovaru 5 4900,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 291 887111 084162 743
Účtovný cash flow 2 8946 8847 364
Úročený dlh 19 26419 8314,00
Úrokové krytie 26,514,010,0000
Vlastné imanie 54 84213 44010 717
Všetky záväzky 106 81841 99015 513
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,55870,00000,0000
Výsledok hospodárenia 54 7465 7078 465
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 54 7465 7078 465
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 41 4022 7236 479
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 7236 479-762,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 53 3574 2818 365
Zásoby -300,000,00000,0000
Záväzky 106 81841 99015 513
Záväzky z obchodného styku 42 8638 7841 680
Zisk pred zdanením 53 3574 2818 365
Zmena EBIT 9,720,6820-10,98