NIRA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 63 25779 97439 6986 203
Bežná likvidita III. stupeň 3,035,012,1412,92
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -5,31-1,61-1,09-1,08
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,594,281,8612,92
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,420,92540,82650,0839
Celkové tržby 49 356111 62782 2900,0000
Celkový dlh 53 40238 43717 964480,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -52 350-66 701-24 936-6 203
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,64190,17740,19460,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 52 35066 70129 9366 203
Čistý cash flow 52 35066 70123 7336 203
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -29 61625 92020 234-437,00
Čistý zisk -31 68219 80316 011-917,00
Čistý zisk v minulom roku 19 80316 011-917,000,0000
Cudzie zdroje -9 855-41 537-21 734-5 723
Daň z príjmov 0,00005 3434 206480,00
Daň z príjmov v minulom roku 5 3434 206480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00005 3434 206480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 67,0037,6335,760,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 67,0037,6135,500,0000
Doba obratu aktív 473,72263,68176,080,0000
Doba obratu pohľadávok 67,0037,6335,760,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 151,5551,3656,740,0000
EBIT v minulom roku 25 92020 234-437,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -29 61625 92020 234-437,00
EBITDA -29 40825 96120 294-437,00
EBITDA marža -0,59580,23260,24660,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -29 40825 96120 294-437,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,21250,2080-1,10
Finančná páka 6,421,931,831,08
Finančné účty 52 35066 70129 9366 203
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1558-0,5194-0,5475-0,9226
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,15580,51940,54750,9226
Hrubá marža 0,58080,75240,77640,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -29 71625 81820 176-437,00
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00005 0000,0000
Krátkodobé pohľadávky 8 94611 4138 0620,0000
Krátkodobé záväzky 20 23715 57712 792480,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 666269,000,00000,0000
Krytie dlhovej služby -14,2333,541 1940,0000
Nákladové úroky 2 066774,0017,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 774,0017,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 20 07526 71418 39942,00
Neobežný majetok 1 9611 8601 7000,0000
Obežný majetok 61 29678 11437 9986 203
Obrat aktív 0,77051,382,070,0000
Obrat neobežného majetku 24,8559,5248,410,0000
Obrat obežného majetku 0,79511,422,170,0000
Osobné náklady 56 86858 74243 5430,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 308,00143,00118,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,0000511,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -31 68219 80316 011-917,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -3,210,47680,5989-0,1602
Podiel EBIT k aktívam -0,46820,32410,5097-0,0705
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,46820,32410,5097-0,0705
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,68840,40250,7520-0,0764
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,82760,83400,75411,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,980,69940,68150,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,060,59750,28840,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,50401,431,470,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,50401,431,470,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,070,60250,28840,0000
Pohľadávky z obchodného styku 8 94611 4088 0040,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 3,035,012,1412,92
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,1883-0,6227-0,9158-0,9226
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 25,3486,181 3960,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,84420,48060,45250,0774
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,420,92540,82650,0839
Pridaná hodnota 28 66483 99263 891-42,00
Rentabilita aktív, ROA -0,50080,24760,4033-0,1478
Rentabilita vlastného imania, ROE -3,210,47680,7367-0,1602
Rýchla likvidita I. stupeň 2,594,281,6812,92
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,821,480,8852-1,10
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,821,480,8852-1,10
Služby 13 33017 89511 11342,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 63 25779 97439 6986 203
Spotreba materiálu… 6 7458 8197 2860,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00005 0000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 48 739110 70682 2900,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 48 739110 70682 2900,0000
Účtovný cash flow 52 35066 70123 7336 203
Úročený dlh 0,00000,00005 0000,0000
Úrokové krytie -14,3333,491 1900,0000
Vlastné imanie 9 85541 53721 7345 723
Všetky záväzky 53 40238 43717 964480,00
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -3,210,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -29 40825 96120 294-437,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -29 40825 96120 294-437,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -31 68219 80316 011-917,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 19 80316 011-917,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -31 68225 14620 217-437,00
Záväzky 53 40238 43717 964480,00
Záväzky z obchodného styku 1 666269,00511,000,0000
Zisk pred zdanením -31 68225 14620 217-437,00
Zmena EBIT -1,141,28-46,300,0000