Oddlžovacia s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 13 65611 3516 027
Bežná likvidita III. stupeň 18,769,7628,03
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0852-0,1185-0,9768
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,511,0426,40
Celkové tržby 15 17713 26414 569
Celkový dlh 728,001 163215,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 102-1 207-5 677
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 1021 2075 677
Čistý cash flow 1 1021 2075 677
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 4685 5391 027
Čistý zisk 2 7404 376812,00
Čistý zisk v minulom roku 4 376812,000,0000
Cudzie zdroje -12 928-10 188-5 812
Daň z príjmov 728,001 163215,00
Daň z príjmov v minulom roku 1 163215,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 728,001 163215,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 301,92279,148,77
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 45,430,00000,0000
Doba obratu aktív 328,42312,36151,00
Doba obratu pohľadávok 301,92279,148,77
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 17,5132,005,39
EBIT v minulom roku 5 5391 0270,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 4685 5391 027
EBITDA 3 5795 6281 045
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 5795 6281 045
Finančná páka 1,061,111,04
Finančné účty 1 1021 2075 677
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9467-0,8975-0,9643
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,94670,89750,9643
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 4685 5391 027
Krátkodobé pohľadávky 12 55410 144350,00
Krátkodobé záväzky 728,001 163215,00
Náklady na predaný tovar 11 5327 63613 363
Obežný majetok 13 65611 3516 027
Obrat aktív 1,111,172,42
Obrat obežného majetku 1,111,172,42
Ostatné náklady na finančnú činnosť 111,0089,0018,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 7404 376812,00
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,26830,54370,1767
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,08070,10630,9419
Pohľadávky z obchodného styku 1 8890,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 18,769,7628,03
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -11,73-8,44-1,02
Pridaná hodnota 3 6455 6281 206
Rýchla likvidita I. stupeň 1,511,0426,40
Služby 11 5327 63613 334
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 13 65611 3516 027
Spotreba materiálu… 0,00000,000029,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 15 17713 26414 569
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 15 17713 26414 569
Účtovný cash flow 1 1021 2075 677
Vlastné imanie 12 92810 1885 812
Všetky záväzky 728,001 163215,00
Výsledok hospodárenia 3 5795 6281 045
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 5795 6281 045
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 7404 376812,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 376812,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 4685 5391 027
Záväzky 728,001 163215,00
Zisk pred zdanením 3 4685 5391 027
Zmena EBIT 0,62615,390,0000