AbrakaČabra s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 5 5675 3644 993
Bežná likvidita III. stupeň 8,958,0915,04
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,08-1,07-0,9414
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 8,557,5613,22
Celkové tržby 24 27419 69010 627
Celkový dlh 639,00663,00332,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 317-5 009-4 388
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 3175 0094 388
Čistý cash flow 5 3175 0094 388
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 450,00245,00-297,00
Čistý zisk 227,0040,00-339,00
Čistý zisk v minulom roku 40,00-339,000,0000
Cudzie zdroje -4 928-4 701-4 661
Daň z príjmov 223,00205,0042,00
Daň z príjmov v minulom roku 205,0042,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 223,00205,0042,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3,766,5820,78
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00004,638,59
Doba obratu aktív 83,7399,43171,49
Doba obratu pohľadávok 3,766,5820,78
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 9,3612,2911,40
EBIT v minulom roku 245,00-297,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 450,00245,00-297,00
EBITDA 541,00333,00-290,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 541,00333,00-290,00
Efektívna daňová sadzba 0,49560,8367-0,1414
Finančná páka 1,131,141,07
Finančné účty 5 3175 0094 388
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8852-0,8764-0,9335
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,88520,87640,9335
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 450,00246,00-297,00
Krátkodobé pohľadávky 250,00355,00605,00
Krátkodobé záväzky 622,00663,00332,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku -186,00119,0042,00
Náklady na predaný tovar 18 58417 2239 542
Obežný majetok 5 5675 3644 993
Obrat aktív 4,363,672,13
Obrat obežného majetku 4,363,672,13
Osobné náklady 4 9711 9571 247
Ostatné náklady na finančnú činnosť 91,0087,007,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 227,0040,00-339,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,95510,93380,8788
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,87460,79331,15
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,141,260,8701
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,141,260,8701
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000250,00250,00
Pohotová likvidita II. stupeň 8,958,0915,04
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9268-0,9385-1,06
Pridaná hodnota 5 6842 4671 085
Rýchla likvidita I. stupeň 8,557,5613,22
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,181,99-1,14
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,181,99-1,14
Služby 12 44710 0334 504
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 5675 3644 993
Spotreba materiálu… 6 1377 1905 038
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 24 26819 69010 627
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 24 26819 69010 627
Účtovný cash flow 5 3175 0094 388
Vlastné imanie 4 9284 7014 661
Všetky záväzky 639,00663,00332,00
Výsledok hospodárenia 541,00333,00-290,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 541,00333,00-290,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 227,0040,00-339,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 40,00-339,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 450,00245,00-297,00
Záväzky 639,00663,00332,00
Záväzky z obchodného styku -186,00119,0042,00
Zisk pred zdanením 450,00245,00-297,00
Zmena EBIT 1,84-0,82490,0000