MARICH LTD, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 6 1903 0434 104
Bežná likvidita III. stupeň 5,4810,7922,30
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,22-0,8269-1,05
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 5,488,1022,30
Celkové tržby 14 3224 6886 450
Celkový dlh 1 136282,00184,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 190-2 283-4 104
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 1902 2834 104
Čistý cash flow 6 1902 2834 104
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 900-1 159-1 080
Čistý zisk 2 293-1 159-1 080
Čistý zisk v minulom roku -1 159-1 0800,0000
Cudzie zdroje -5 054-2 761-3 920
Daň z príjmov 607,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 607,000,00000,0000
Doba obratu aktív 157,75238,86232,24
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 28,8022,1410,41
EBIT v minulom roku -1 159-1 0800,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 900-1 159-1 080
EBITDA 3 397-1 087-1 033
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 397-1 087-1 033
Finančná páka 1,221,101,05
Finančné účty 6 1902 2834 104
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8165-0,9073-0,9552
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,81650,90730,9552
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 287-1 159-1 080
Krátkodobé záväzky 1 130282,00184,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,0000200,00100,00
Náklady na predaný tovar 10 3134 9317 028
Obežný majetok 6 1903 0434 104
Obrat aktív 2,311,531,57
Obrat obežného majetku 2,311,531,57
Osobné náklady 612,00844,00455,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 110,0072,0047,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 293-1 159-1 080
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,5731-0,4198-0,2755
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,75021,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,1527-3,00-0,7872
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,43220,48700,6363
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 6,55-0,3329-1,27
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 6,55-0,3329-1,27
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,43220,49100,6363
Pohotová likvidita II. stupeň 5,488,1022,30
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8165-1,21-0,9552
Pridaná hodnota 4 009-281,00-578,00
Rýchla likvidita I. stupeň 5,488,1022,30
Služby 1 5241 3083 005
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 1903 0434 104
Spotreba materiálu… 8 7893 6234 023
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 14 3224 6506 450
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 14 3224 6506 450
Účtovný cash flow 6 1902 2834 104
Vlastné imanie 5 0542 7613 920
Všetky záväzky 1 136282,00184,00
Výsledok hospodárenia 3 397-1 087-1 033
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 397-1 087-1 033
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 293-1 159-1 080
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 159-1 0800,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 900-1 159-1 080
Zásoby 0,0000760,000,0000
Záväzky 1 136282,00184,00
Záväzky z obchodného styku 0,0000200,00100,00
Zisk pred zdanením 2 900-1 159-1 080
Zmena EBIT -2,501,070,0000