AUGY s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 153 37585 39829 561
Bankové úvery 41 3867 0590,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,68611,021,10
Bežné bankové úvery 3 6987 0590,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4427-0,6666-1,22
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,28410,25560,6199
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,512,942,00
Celkové tržby 241 428241 164136 562
Celkový dlh 109 63763 70319 696
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 22 022-7 403-12 049
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 19 36414 46212 049
Čistý cash flow 19 36414 46212 049
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 29 22115 1366 163
Čistý zisk 22 04211 8304 865
Čistý zisk v minulom roku 11 8304 8650,0000
Cudzie zdroje -43 738-21 695-9 865
Daň z príjmov 6 7193 1861 298
Daň z príjmov v minulom roku 3 1861 2980,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 6 7193 1861 298
Dlhodobé bankové úvery 37 6880,00000,0000
Dlhodobý dlh 37 6880,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 45,5776,0825,16
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 25,4476,0824,06
Doba obratu aktív 233,44129,4179,01
Doba obratu pohľadávok 45,5776,0825,16
Doba splácania záväzkov 739,171 3071 339
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 103,7485,7451,95
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 4,45320,000,0000
EBIT v minulom roku 15 1366 1630,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 29 22115 1366 163
EBITDA 45 22024 6638 729
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 45 22024 6638 729
Finančná páka 3,513,943,00
Finančné účty 19 36414 46212 049
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 44 42124 5598 570
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,44440,66250,6575
Krátkodobé pohľadávky 29 93950 2029 414
Krátkodobé záväzky 68 16056 57919 437
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 410,0013 8520,0000
Krytie dlhovej služby 98,30205,530,0000
Nákladové úroky 460,00120,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 120,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 188 456209 223121 297
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 33 65715 8005 300
Neobežný majetok 104 07220 7348 098
Obežný majetok 49 30364 66421 463
Obrat aktív 1,562,824,62
Obrat neobežného majetku 2,3011,6216,86
Obrat obežného majetku 4,863,726,36
Odpisy 15 2009 4232 407
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 15 2009 4232 407
Osobné náklady 6 8926 5606 209
Ostatné náklady na finančnú činnosť 799,00104,00159,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 37 24221 2537 272
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,34290,52520,6088
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,532,002,88
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 7,454,822,46
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,321,981,77
Pohľadávky z obchodného styku 16 71550 2029 000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,68611,021,10
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,26-1,50-0,8187
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 42,10120,520,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,71480,74600,6663
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,512,942,00
Pridaná hodnota 51 35731 64015 265
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,50400,54530,4932
Rýchla likvidita I. stupeň 0,26950,22730,6199
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,422,582,26
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,422,582,26
Služby 144 661159 353111 757
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 153 37585 39829 561
Spotreba materiálu… 10 13834 0704 240
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 41 3867 0590,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 239 813240 863136 562
Tržby z predaja tovaru 33 6000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 206 213240 863136 562
Účtovný cash flow 19 36414 46212 049
Úročený dlh 41 3867 0590,0000
Úrokové krytie 63,52126,130,0000
Vlastné imanie 43 73821 6959 865
Všetky záväzky 109 63763 70319 696
Výsledok hospodárenia 30 02015 2406 322
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 30 02015 2406 322
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 22 04211 8304 865
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 11 8304 8650,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 28 76115 0166 163
Záväzky 109 63763 70319 696
Záväzky z obchodného styku 410,0013 8520,0000
Zisk pred zdanením 28 76115 0166 163
Zmena EBIT 1,932,460,0000