MIKRA SERVICES s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 97 88387 19332 184
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7348-2,60-54,98
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 11,1213,96563,63
Celkové tržby 52 59811 9732 129
Celkový dlh 89 80581 36332 127
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 936-15 183-3 134
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,04280,0693-2,32
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 93615 1833 134
Čistý cash flow 5 93615 1833 134
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 523850,00-4 707
Čistý zisk 2 249830,00-4 943
Čistý zisk v minulom roku 830,00-4 9430,0000
Cudzie zdroje -8 078-5 830-57,00
Daň z príjmov 274,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 274,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 68,0319,77212,93
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 66,8519,7767,89
Doba obratu aktív 699,493 2415 518
Doba obratu pohľadávok 68,0319,77212,93
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 641,773 0245 508
EBIT v minulom roku 850,00-4 7070,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 523850,00-4 707
EBITDA 2 6405 703-258,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 6405 703-258,00
Finančná páka 12,1214,96564,63
Finančné účty 5 93615 1833 134
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 5235 561-284,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,91750,93310,9982
Krátkodobé pohľadávky 9 520532,001 242
Krátkodobé záväzky 89 80581 36332 127
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 34 17327 2406 351
Krytie dlhovej služby 0,0000285,15-1,09
Nákladové úroky 0,000020,00236,00
Nákladové úroky v minulom roku 20,00236,000,0000
Náklady na predaný tovar 49 3896 1252 218
Neobežný majetok 71 47871 47827 808
Obežný majetok 26 40515 7154 376
Obrat aktív 0,52180,11260,0662
Obrat neobežného majetku 0,71460,13740,0766
Obrat obežného majetku 1,930,62490,4865
Odpisy 0,00004 7174 418
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00004 7174 418
Ostatné náklady na finančnú činnosť 117,00142,0026,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 2495 547-525,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,27840,1424-86,72
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,31230,1458-82,58
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,11291,271,47
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,7835-0,0201
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,11621,551,47
Pohľadávky z obchodného styku 9 355532,00396,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,36-0,3840-0,0182
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000759,1513,28
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,91750,93310,9982
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 11,1213,96563,63
Pridaná hodnota 1 6873 696-89,00
Primárna platobná neschopnosť 3,6551,2016,04
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,27840,1424-86,72
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 34,0214,27-124,52
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 34,0214,27-124,52
Služby 2 6254 062460,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 97 88387 19332 184
Spotreba materiálu… 46 7642 0631 758
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 51 0769 8212 129
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 51 0769 8212 129
Účtovný cash flow 5 93615 1833 134
Úrokové krytie 0,000042,50-19,94
Vlastné imanie 8 0785 83057,00
Všetky záväzky 89 80581 36332 127
Výsledok hospodárenia 2 640986,00-4 676
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 640986,00-4 676
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 249830,00-4 943
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 830,00-4 9430,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 523830,00-4 943
Zásoby 10 9490,00000,0000
Záväzky 89 80581 36332 127
Záväzky z obchodného styku 34 17327 2406 351
Zisk pred zdanením 2 523830,00-4 943
Zmena EBIT 2,97-0,18060,0000