iNAk IN s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 2 0823 2565 302
Bežná likvidita III. stupeň 1,6811,6322,47
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,48-1,09-1,04
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,6811,5822,40
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,480,09700,0466
Celkové tržby 1 117251,00793,00
Celkový dlh 1 241288,00236,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 082-3 242-5 287
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,90-8,300,0832
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 0823 2425 287
Čistý cash flow 2 0823 2425 287
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 127-2 08466,00
Čistý zisk -2 127-2 08466,00
Čistý zisk v minulom roku -2 08452,000,0000
Cudzie zdroje -841,00-2 968-5 066
Daň z príjmov v minulom roku 0,000014,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000020,366,90
Doba obratu aktív 680,334 7352 440
Doba obratu pohľadávok 0,000020,366,90
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 405,52407,17108,63
EBIT v minulom roku -2 08466,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 127-2 08466,00
EBITDA -2 044-1 99866,00
EBITDA marža -1,83-7,960,0832
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 044-1 99866,00
Finančná páka 2,481,101,05
Finančné účty 2 0823 2425 287
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4039-0,9115-0,9555
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,40390,91150,9555
Hrubá marža 0,0806-1,490,0832
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 127-2 08466,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,59610,08600,0445
Krátkodobé pohľadávky 0,000014,0015,00
Krátkodobé záväzky 1 241280,00236,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 27,00113,00236,00
Náklady na predaný tovar 1 027624,00727,00
Obežný majetok 2 0823 2565 302
Obrat aktív 0,53650,07710,1496
Obrat obežného majetku 0,53650,07710,1496
Osobné náklady 2 1341 6250,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 83,0086,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 127-2 08466,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -2,53-0,70220,0130
Podiel EBIT k aktívam -1,02-0,64000,0124
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -1,02-0,64000,0124
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -2,53-0,70030,0130
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,99570,9972
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 23,71-4,360,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,8612,926,67
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,8612,926,67
Pohotová likvidita II. stupeň 1,6811,6322,47
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,4039-0,9155-0,9582
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,59610,08850,0445
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,480,09700,0466
Pridaná hodnota 90,00-373,0066,00
Rentabilita aktív, ROA -1,02-0,64000,0124
Rentabilita vlastného imania, ROE -2,53-0,70220,0130
Rýchla likvidita I. stupeň 1,6811,5822,40
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,6071-0,14413,58
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,6071-0,14413,58
Služby 673,00624,00382,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 0823 2565 302
Spotreba materiálu… 354,000,0000345,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 117251,00793,00
Tržby z predaja tovaru 617,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 500,00251,00793,00
Účtovný cash flow 2 0823 2425 287
Vlastné imanie 841,002 9685 066
Všetky záväzky 1 241288,00236,00
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -2,530,00000,0000
Výsledok hospodárenia -2 044-1 99866,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 044-1 99866,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 127-2 08466,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 08452,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 127-2 08466,00
Záväzky 1 241288,00236,00
Záväzky z obchodného styku 27,00113,00236,00
Zisk pred zdanením -2 127-2 08466,00
Zmena EBIT 1,02-31,580,0000