MRS EAS, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 27 363 78528 676 90530 754 677
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,00260,0736-0,6025
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,0914,4794,30
Celkové tržby 0,00000,000026 390 418
Celkový dlh 23 979 48426 822 88230 431 946
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -66 721-57 986-194 461
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 66 72157 986194 461
Čistý cash flow 8 735-136 475194 461
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 556 9551 616 365490 365
Čistý zisk 1 530 2781 531 292291 166
Čistý zisk v minulom roku 1 531 292291 1660,0000
Cudzie zdroje -3 384 301-1 854 023-322 731
Daň z príjmov 74,00343,0011 656
Daň z príjmov v minulom roku 343,0011 6560,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 74,00343,0011 656
Dlhodobé pohľadávky 26 390 41826 390 41826 390 418
EBIT v minulom roku 1 616 365490 3650,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 556 9551 616 365490 365
EBITDA -432,00-432,00-3 927
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -432,00-432,00-3 927
Finančná páka 8,0915,4795,30
Finančné účty 66 72157 986194 461
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 529 3831 529 390-18 182
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,84120,85600,8480
Krátkodobé pohľadávky 906 6462 228 5012 940 953
Krátkodobé záväzky 23 018 15124 548 15126 080 540
Nákladové úroky 26 60384 730187 543
Nákladové úroky v minulom roku 84 730187 5430,0000
Náklady na predaný tovar 432,00432,003 927
Neobežný majetok 0,00000,00001 228 845
Obežný majetok 27 363 78528 676 90529 525 832
Ostatné náklady na finančnú činnosť 185,00178,0014 255
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1 530 0001 530 0000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 530 2781 531 292291 166
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,45220,82590,9022
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -387,4413,59-1,66
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,3283-1,611,04
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,87630,93530,9895
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,0914,4794,30
Pridaná hodnota -432,00-432,00-3 927
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,45220,82590,9022
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -55 508-62 090-7 749
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -55 508-62 090-7 749
Služby 432,00432,003 927
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 27 363 78528 676 90530 754 677
Účtovný cash flow 8 735-136 475194 461
Úrokové krytie 58,5319,082,61
Vlastné imanie 3 384 3011 854 023322 731
Všetky záväzky 23 979 48426 822 88230 431 946
Výsledok hospodárenia -432,00-432,00-3 927
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -432,00-432,00-3 927
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 530 2781 531 292291 166
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 531 292291 1660,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 530 3521 531 635302 822
Záväzky 23 979 48426 822 88230 431 946
Zisk pred zdanením 1 530 3521 531 635302 822
Zmena EBIT 0,96323,300,0000