DENTAL BB s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 50 27946 99146 312
Bežná likvidita III. stupeň 6,063,471,68
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7278-0,7838-1,36
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,812,801,21
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,19880,40991,59
Celkové tržby 139 044128 70254 171
Celkový dlh 8 33713 66228 436
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -30 527-26 124-24 325
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 30 52726 12424 325
Čistý cash flow 30 52726 12424 325
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 46 61335 74216 569
Čistý zisk 36 44227 82912 876
Čistý zisk v minulom roku 27 82912 8760,0000
Cudzie zdroje -41 942-33 329-17 876
Daň z príjmov 10 0777 7453 581
Daň z príjmov v minulom roku 7 7453 5810,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 10 0777 7453 581
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 18,9115,8258,75
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 19,2015,930,0606
Doba obratu aktív 131,99133,27312,05
Doba obratu pohľadávok 18,9115,8258,75
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 16,6526,48134,93
EBIT v minulom roku 35 74216 5690,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 46 61335 74216 569
EBITDA 49 54938 39116 455
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 49 54938 39116 455
Finančná páka 1,201,412,59
Finančné účty 30 52726 12424 325
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8342-0,7093-0,3860
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,83420,70930,3860
Hrubá marža 0,66690,64470,6844
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 49 42038 18216 252
Krátkodobé pohľadávky 7 2045 5808 719
Krátkodobé záväzky 6 3439 33620 025
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 102,00793,00896,00
Krytie dlhovej služby 527,12228,52146,92
Nákladové úroky 94,00168,00112,00
Nákladové úroky v minulom roku 168,00112,000,0000
Náklady na predaný tovar 46 32145 73417 094
Neobežný majetok 11 80914 61612 656
Obežný majetok 38 47032 37533 656
Obrat aktív 2,772,741,17
Obrat neobežného majetku 11,778,814,28
Obrat obežného majetku 3,613,981,61
Odpisy 2 8072 440-317,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 8072 440-317,00
Osobné náklady 41 11241 91818 981
Ostatné náklady na finančnú činnosť 129,00209,00203,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 39 24930 26912 559
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,86890,83500,7203
Podiel EBIT k aktívam 0,92710,76060,3578
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,92710,76060,3578
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,060,94920,6303
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,60720,55590,5252
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,44340,50520,5119
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,261,981,95
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,111,871,99
Pohľadávky z obchodného styku 7 3155 6179,00
Pohotová likvidita II. stupeň 5,953,401,65
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,37-1,28-0,7349
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 324,76155,50217,19
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,16580,29070,6140
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,19880,40991,59
Pridaná hodnota 92 72382 96837 077
Primárna platobná neschopnosť 0,01390,141299,56
Rentabilita aktív, ROA 0,72480,59220,2780
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,86890,83500,7203
Rýchla likvidita I. stupeň 4,812,801,21
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,16830,35591,73
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,16830,35591,73
Služby 11 6209 3196 077
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 50 27946 99146 312
Spotreba materiálu… 34 70136 41511 017
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 139 044128 70254 171
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 139 044128 70254 171
Účtovný cash flow 30 52726 12424 325
Úrokové krytie 495,88212,75147,94
Vlastné imanie 41 94233 32917 876
Všetky záväzky 8 33713 66228 436
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,86890,00000,0000
Výsledok hospodárenia 46 74235 95116 772
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 46 74235 95116 772
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 36 44227 82912 876
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 27 82912 8760,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 46 51935 57416 457
Zásoby 739,00671,00612,00
Záväzky 8 33713 66228 436
Záväzky z obchodného styku 102,00793,00896,00
Zisk pred zdanením 46 51935 57416 457
Zmena EBIT 1,302,160,0000