AMBIENT CAFFE s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 10 49721 63722 658
Bankové úvery 48,000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,27790,70021,87
Bežné bankové úvery 48,000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 49,0077,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3490-0,4075-1,31
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3752-0,12541,13
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,38-3,281,17
Celkové tržby 117 033187 347138 226
Celkový dlh 38 15431 14612 195
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 11 899-9 802-13 677
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 149,009 80213 677
Čistý cash flow -9 653-3 87513 677
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -18 148-19 9721 131
Čistý zisk -18 148-19 972463,00
Čistý zisk v minulom roku -19 972463,000,0000
Cudzie zdroje 27 6579 509-10 463
Daň z príjmov 0,00000,0000668,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000668,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000668,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 25,008,5412,00
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 25,008,5412,00
Doba obratu aktív 32,7542,1759,83
Doba obratu pohľadávok 25,008,5412,00
Doba obratu zásob 17,6238,8229,99
Doba splácania záväzkov 198,24162,6381,83
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 80,2560,2331,96
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1,9335,2415,41
EBIT v minulom roku -19 9721 1310,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -18 148-19 9721 131
EBITDA -17 889-19 7821 217
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -17 889-19 7821 217
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00000,5906
Finančná páka -0,3795-2,282,17
Finančné účty 149,009 80213 677
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 2,630,4395-0,4618
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -2,63-0,43950,4618
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -18 148-19 9721 131
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2,451,430,5342
Krátkodobé finančné výpomoci 12 0000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 8 0134 3824 545
Krátkodobé záväzky 25 72530 90312 105
Materiál 906,001 466480,00
Náklady na predaný tovar 82 075141 033106 734
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 47 36669 35753 992
Obežný majetok 10 44821 56022 658
Obrat aktív 11,158,666,10
Obrat obežného majetku 11,208,696,10
Obrat zásob 20,729,4012,17
Osobné náklady 51 82966 05329 849
Ostatné náklady na finančnú činnosť 259,00190,0086,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 250,006 6972 280
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -18 148-19 972463,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,162,100,0443
Podiel EBIT k aktívam -1,73-0,92300,0499
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -1,73-0,92300,0499
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,192,160,1072
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,01420,45300,6036
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,481,430,9478
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,73730,66680,5833
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,67380,70021,06
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,67380,70021,06
Pohľadávky z obchodného styku 8 0134 3824 545
Pohotová likvidita II. stupeň 0,21740,46151,51
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,87-2,45-0,7650
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 1,150,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 3,631,440,5382
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,38-3,281,17
Pridaná hodnota 34 92446 24731 492
Primárna platobná neschopnosť 0,03121,530,5017
Rentabilita aktív, ROA -1,73-0,92300,0204
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,65622,100,0443
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00390,31721,13
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,13-1,5710,02
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,13-1,5710,02
Služby 20 21143 83636 723
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 49721 63722 658
Spotreba materiálu… 14 49827 84016 019
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 12 0480,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 116 999187 280138 226
Tržby z predaja tovaru 116 999187 280137 826
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,0000400,00
Účtovný cash flow -9 653-3 87513 677
Úročený dlh 12 0480,00000,0000
Vlastné imanie -27 657-9 50910 463
Všetky záväzky 38 15431 14612 195
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,160,00000,0000
Výsledok hospodárenia -17 889-19 7821 217
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -17 889-19 7821 217
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -18 148-19 972463,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -19 972463,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -18 148-19 9721 131
Zásoby 2 2867 3764 436
Záväzky 38 15431 14612 195
Záväzky z obchodného styku 250,006 6972 280
Zisk pred zdanením -18 148-19 9721 131
Zmena EBIT 0,9087-17,660,0000