DANTIA s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 5 4887 09320 757
Bežná likvidita III. stupeň 5,345,351,47
Časové rozlíšenie aktív 16,000,000016,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,11230,7232-0,9961
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,4874-3,140,4718
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,23050,23012,11
Celkové tržby 4 80126 54216 328
Celkový dlh 1 0281 32714 085
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 977-2 476-6 646
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 9772 4766 646
Čistý cash flow 501,00-4 1706 646
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 307-845,002 358
Čistý zisk -1 307-906,001 672
Čistý zisk v minulom roku -906,001 6720,0000
Cudzie zdroje -4 460-5 766-6 672
Daň z príjmov 0,000061,00686,00
Daň z príjmov v minulom roku 61,00686,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000061,00686,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,30700,22560,8718
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,30700,22560,8718
Doba obratu aktív 421,18100,01464,01
Doba obratu pohľadávok 0,30700,22560,8718
Doba obratu zásob 187,5884,26397,65
Doba splácania záväzkov 77,4124,30398,47
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 78,8918,71314,86
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 76,8122,34377,90
EBIT v minulom roku -845,002 3580,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 307-845,002 358
EBITDA -1 205-673,002 377
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 205-673,002 377
Finančná páka 1,231,233,11
Finančné účty 2 9772 4766 646
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8127-0,8129-0,3214
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,81270,81290,3214
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 307-845,002 358
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,18730,18710,6786
Krátkodobé pohľadávky 4,0016,0039,00
Krátkodobé záväzky 1 0281 32714 085
Náklady na predaný tovar 5 41225 76913 637
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 84719 93012 902
Obežný majetok 5 4727 09320 741
Obrat aktív 0,86663,650,7866
Obrat obežného majetku 0,86923,650,7872
Obrat zásob 1,954,330,9179
Osobné náklady 303,00698,00314,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 102,00172,0019,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 0201 22013 358
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 307-906,001 672
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,54250,34910,3202
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,46195,870,1167
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -2,170,17058,57
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -2,170,17058,57
Pohľadávky z obchodného styku 4,0016,0039,00
Pohotová likvidita II. stupeň 2,921,880,4758
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -8,901,38-1,00
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,18730,18710,6786
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,23050,23012,11
Pridaná hodnota -656,00119,002 691
Primárna platobná neschopnosť 255,0076,25342,51
Rýchla likvidita I. stupeň 2,901,870,4718
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,8531-1,975,93
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,8531-1,975,93
Služby 560,005 721442,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 4887 09320 757
Spotreba materiálu… 5,00118,00293,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 75625 88816 328
Tržby z predaja tovaru 4 75625 88816 328
Účtovný cash flow 501,00-4 1706 646
Vlastné imanie 4 4605 7666 672
Všetky záväzky 1 0281 32714 085
Výsledok hospodárenia -1 205-673,002 377
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 205-673,002 377
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 307-906,001 672
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -906,001 6720,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 307-845,002 358
Zásoby 2 4914 60114 056
Záväzky 1 0281 32714 085
Záväzky z obchodného styku 1 0201 22013 358
Zisk pred zdanením -1 307-845,002 358
Zmena EBIT 1,55-0,35840,0000