EKOSPOR SK s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 6 2725 1435 641
Bežná likvidita III. stupeň 4,1322,5610,82
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,22-0,8672-0,8919
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,7318,358,81
Celkové tržby 16 7738 2413 120
Celkový dlh 1 780318,00673,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 484-4 184-4 431
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 4844 1844 431
Čistý cash flow 5 4844 1844 431
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -161,00-143,00-9,00
Čistý zisk -161,00-143,00-32,00
Čistý zisk v minulom roku -143,00-32,000,0000
Cudzie zdroje -4 492-4 825-4 968
Daň z príjmov 0,00000,000023,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,000023,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,000023,00
Dlhodobé pohľadávky 200,000,0000200,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 5,599,5725,74
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 5,599,5725,74
Doba obratu aktív 136,85227,79659,92
Doba obratu pohľadávok 9,959,5749,13
Doba obratu zásob 250,89254,17865,92
Doba splácania záväzkov 1 11277,99551,34
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 32,1210,1058,84
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 24,189,2453,71
EBIT v minulom roku -143,00-9,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -161,00-143,00-9,00
EBITDA -161,00-143,00-9,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -161,00-143,00-9,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-2,56
Finančná páka 1,401,071,14
Finančné účty 5 4844 1844 431
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7162-0,9382-0,8807
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,71620,93820,8807
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -161,00-143,00-9,00
Krátkodobé pohľadávky 256,00216,00220,00
Krátkodobé záväzky 1 472228,00503,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 32,0027,0049,00
Náklady na predaný tovar 15 3316 8912 804
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 483,001 067333,00
Obežný majetok 6 2725 1435 641
Obrat aktív 2,671,600,5531
Obrat obežného majetku 2,671,600,5531
Obrat zásob 1,451,440,4215
Osobné náklady 1 5141 399298,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -161,00-143,00-32,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,87440,81350,7855
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,081,040,9430
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,32700,50771,42
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,891,270,9489
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,92270,96501,06
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,92270,96501,06
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,32780,50771,42
Pohľadávky z obchodného styku 256,00216,00220,00
Pohotová likvidita II. stupeň 3,9019,309,25
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8191-1,15-1,12
Pridaná hodnota 1 3971 350316,00
Rýchla likvidita I. stupeň 3,7318,358,81
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -11,06-2,22-74,78
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -11,06-2,22-74,78
Služby 10 1965 4731 813
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 2725 1435 641
Spotreba materiálu… 4 652351,00658,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 16 7288 2413 120
Tržby z predaja tovaru 3 3441 120591,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 13 3847 1212 529
Účtovný cash flow 5 4844 1844 431
Vlastné imanie 4 4924 8254 968
Všetky záväzky 1 780318,00673,00
Výsledok hospodárenia -161,00-143,00-9,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -161,00-143,00-9,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -161,00-143,00-32,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -143,00-32,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -161,00-143,00-9,00
Zásoby 332,00743,00790,00
Záväzky 1 780318,00673,00
Záväzky z obchodného styku 32,0027,0049,00
Zisk pred zdanením -161,00-143,00-9,00
Zmena EBIT 1,1315,890,0000