Profi maklér s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 66 13469 07626 432
Bežná likvidita III. stupeň 2,281,362,61
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,04-1,12-1,07
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,901,001,73
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,86921,700,6214
Celkové tržby 113 401102 78864 174
Celkový dlh 30 75443 52510 130
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -36 661-28 639-17 510
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 36 66128 63917 510
Čistý cash flow 36 66128 63917 510
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 15 07315 01516 715
Čistý zisk 9 8299 24911 302
Čistý zisk v minulom roku 9 2490,00000,0000
Cudzie zdroje -35 380-25 551-16 302
Daň z príjmov 4 7325 7175 413
Daň z príjmov v minulom roku 5 7170,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 7325 7175 413
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 23,1536,5450,75
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 23,1536,5450,75
Doba obratu aktív 212,86245,29150,34
Doba obratu pohľadávok 23,1536,5450,75
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 61,97101,2957,62
EBIT v minulom roku 15 0150,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 15 07315 01516 715
EBITDA 23 03316 39016 720
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 23 03316 39016 720
Finančná páka 1,872,701,62
Finančné účty 36 66128 63917 510
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5350-0,3699-0,6168
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,53500,36990,6168
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 22 93816 32616 715
Krátkodobé pohľadávky 7 19110 2908 922
Krátkodobé záväzky 19 25428 52510 130
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 17 03722 201145,00
Krytie dlhovej služby 44,99334,490,0000
Nákladové úroky 512,0049,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 49,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 89 27285 34247 394
Neobežný majetok 22 28230 1470,0000
Obežný majetok 43 85238 92926 432
Obrat aktív 1,711,492,43
Obrat neobežného majetku 5,093,410,0000
Obrat obežného majetku 2,592,642,43
Odpisy 7 8651 3110,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 8651 3110,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 95,0064,005,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 17 69410 56011 302
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,27780,36200,6933
Podiel EBIT k aktívam 0,22790,21740,6324
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,22790,21740,6324
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,32150,37031,03
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,55430,41460,6625
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,0713,310,0000
Pohľadávky z obchodného styku 7 19110 2908 922
Pohotová likvidita II. stupeň 2,281,362,61
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9651-0,8922-0,9310
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 71,60584,470,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,46500,63010,3832
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,86921,700,6214
Pridaná hodnota 24 12917 44616 780
Primárna platobná neschopnosť 2,372,160,0163
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,27780,36200,6933
Rýchla likvidita I. stupeň 1,901,001,73
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,342,660,6059
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,342,660,6059
Služby 84 12782 47447 081
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 66 13469 07626 432
Spotreba materiálu… 5 1452 868313,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 113 401102 78864 174
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 113 401102 78864 174
Účtovný cash flow 36 66128 63917 510
Úrokové krytie 29,44306,430,0000
Vlastné imanie 35 38025 55116 302
Všetky záväzky 30 75443 52510 130
Výsledok hospodárenia 15 16815 07916 720
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 15 16815 07916 720
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 8299 24911 302
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 9 2490,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 14 56114 96616 715
Záväzky 30 75443 52510 130
Záväzky z obchodného styku 17 03722 201145,00
Zisk pred zdanením 14 56114 96616 715
Zmena EBIT 1,000,00000,0000