Podpoliansky pivovar s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 61 16677 75713 292
Bežná likvidita III. stupeň 26,324,911,78
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5781-1,18-0,2286
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 14,614,570,1771
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,04140,26131,29
Celkové tržby 13 68697 2109 978
Celkový dlh 2 42916 1117 499
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -33 954-72 491-1 324
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,21260,57460,0795
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 33 95472 4911 324
Čistý cash flow 33 95472 4911 324
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 90970 6071 100
Čistý zisk -2 90955 853793,00
Čistý zisk v minulom roku 55 853793,000,0000
Cudzie zdroje -58 737-61 646-5 793
Daň z príjmov 0,000014 754307,00
Daň z príjmov v minulom roku 14 754307,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000014 754307,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 167,448,23364,52
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 10,588,23362,15
Doba obratu aktív 2 640291,96486,23
Doba obratu pohľadávok 167,448,23364,52
Doba obratu zásob 1 245101,7934 814
Doba splácania záväzkov 123,96524,93129 905
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 100,3159,50273,40
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 20,270,596211 836
EBIT v minulom roku 70 6071 1000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 90970 6071 100
EBITDA -2 76070 8331 163
EBITDA marža -0,20170,72870,1166
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 76070 8331 163
Finančná páka 1,041,262,29
Finančné účty 33 95472 4911 324
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9603-0,7928-0,4358
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,96030,79280,4358
Hrubá marža 0,54700,83050,7403
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 90970 6351 100
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,03800,20380,5623
Krátkodobé pohľadávky 3 8792 1939 965
Krátkodobé záväzky 2 32415 8477 474
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 380,0018,00681,00
Náklady na predaný tovar 6 20016 4762 591
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 84311 01921,00
Obežný majetok 61 16677 75713 292
Obrat aktív 0,13821,250,7507
Obrat obežného majetku 0,13821,250,7507
Obrat zásob 0,29333,590,0105
Osobné náklady 10 1849 7006 204
Ostatné náklady na finančnú činnosť 149,00198,0063,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 90955 853793,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,04950,90600,1369
Podiel EBIT k aktívam -0,04760,90800,0828
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,04760,90800,0828
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,04941,140,1891
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,55510,93230,0996
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,360,12010,8399
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 2,480,74570,1327
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,097,33351,76
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,73518,321,19
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,73518,321,19
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 4,020,74570,1327
Pohľadávky z obchodného styku 245,002 1939 900
Pohotová likvidita II. stupeň 16,284,711,51
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,73-0,8504-4,38
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,03970,20720,5642
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,04140,26131,29
Pridaná hodnota 7 48680 7347 387
Primárna platobná neschopnosť 1,550,00820,0688
Rentabilita aktív, ROA -0,04760,71830,0597
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,04950,90600,1369
Rýchla likvidita I. stupeň 14,614,570,1771
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,88010,22756,45
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,88010,22756,45
Služby 1 9493 4872 002
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 61 16677 75713 292
Spotreba materiálu… -2 5921 970568,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 8 45697 2109 978
Tržby z predaja tovaru 8 45617 21078,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000080 0009 900
Účtovný cash flow 33 95472 4911 324
Vlastné imanie 58 73761 6465 793
Všetky záväzky 2 42916 1117 499
Výsledok hospodárenia -2 76070 8331 163
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 76070 8331 163
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 90955 853793,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 55 853793,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 90970 6071 100
Zásoby 23 3333 0732 003
Záväzky 2 42916 1117 499
Záväzky z obchodného styku 380,0018,00681,00
Zisk pred zdanením -2 90970 6071 100
Zmena EBIT -0,041264,190,0000