TANS - TECH s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 6 8879 0327 223
Bežná likvidita III. stupeň 2,753,463,70
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,9172-0,8528-0,6266
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,602,091,69
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,58000,41010,3711
Celkové tržby 39 01428 40710 398
Celkový dlh 2 5282 6271 955
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 765-8 763-3 301
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 7658 7633 301
Čistý cash flow -3 9985 4623 301
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 0451 553400,00
Čistý zisk -2 0451 137268,00
Čistý zisk v minulom roku 1 137268,000,0000
Cudzie zdroje -4 359-6 405-5 268
Daň z príjmov 0,0000416,00132,00
Daň z príjmov v minulom roku 416,00132,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000416,00132,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 19,853,46137,67
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 15,19-1,98137,67
Doba obratu aktív 64,43116,05253,55
Doba obratu pohľadávok 19,853,46137,67
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 23,4433,5768,49
EBIT v minulom roku 1 553400,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 0451 553400,00
EBITDA -1 7301 818502,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 7301 818502,00
Finančná páka 1,581,411,37
Finančné účty 4 7658 7633 301
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6329-0,7091-0,7293
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,63290,70910,7293
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 0451 553401,00
Krátkodobé pohľadávky 2 122269,003 922
Krátkodobé záväzky 2 5052 6131 951
Náklady na predaný tovar 36 77423 9258 752
Obežný majetok 6 8879 0327 223
Obrat aktív 5,663,151,44
Obrat obežného majetku 5,663,151,44
Osobné náklady 2 6052 234915,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 315,00265,00101,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 578,00497,00279,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 0451 137268,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,69190,97020,4570
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,160,49840,5559
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,85992,011,80
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,85992,011,80
Pohľadávky z obchodného styku 1 624-154,003 922
Pohotová likvidita II. stupeň 2,753,463,70
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,09-1,17-1,60
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,58000,41010,3711
Pridaná hodnota 2 2404 4821 646
Primárna platobná neschopnosť 0,3559-3,230,0711
Rýchla likvidita I. stupeň 1,903,351,69
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,461,443,89
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,461,443,89
Služby 3 2421 4831 406
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 8879 0327 223
Spotreba materiálu… 33 53222 4427 346
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 39 01428 40710 398
Tržby z predaja tovaru 0,0000715,00696,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 39 01427 6929 702
Účtovný cash flow -3 9985 4623 301
Vlastné imanie 4 3596 4055 268
Všetky záväzky 2 5282 6271 955
Výsledok hospodárenia -1 7301 818502,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 7301 818502,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 0451 137268,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 137268,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 0451 553400,00
Záväzky 2 5282 6271 955
Záväzky z obchodného styku 578,00497,00279,00
Zisk pred zdanením -2 0451 553400,00
Zmena EBIT -1,323,880,0000