Tralia s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 346 64558 94028 952
Bankové úvery 121 9520,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,501,773,13
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9311-0,8403-0,8765
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,80120,76972,65
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,631,100,3441
Celkové tržby 294 79976 41543 940
Celkový dlh 285 09630 9047 412
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 64 642-23 558-18 879
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 57 31023 55818 879
Čistý cash flow 57 31023 55818 879
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 56 89030 02321 152
Čistý zisk 33 51322 53616 540
Čistý zisk v minulom roku 22 53616 5400,0000
Cudzie zdroje -61 549-28 036-21 540
Daň z príjmov 14 2217 4874 612
Daň z príjmov v minulom roku 7 4874 6120,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 14 2217 4874 612
Dlhodobé bankové úvery 121 9520,00000,0000
Dlhodobý dlh 121 9520,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 171,82145,8028,65
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 134,63145,1728,53
Doba obratu aktív 489,70281,53240,50
Doba obratu pohľadávok 171,82145,8028,65
Doba splácania záväzkov 0,0000155 1550,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 101,05146,1959,24
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000014 2910,0000
EBIT v minulom roku 30 02321 1520,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 56 89030 02321 152
EBITDA 87 38231 97621 640
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 87 38231 97621 640
Finančná páka 5,632,101,34
Finančné účty 57 31023 55818 879
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1776-0,4757-0,7440
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,17760,47570,7440
Hrubá marža 0,34560,42420,5104
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 145 37931 84221 602
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,20630,51930,2463
Krátkodobé pohľadávky 121 62930 5243 449
Krátkodobé záväzky 71 52930 6067 132
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 24 8622 8191 237
Krytie dlhovej služby 9,540,00000,0000
Nákladové úroky 9 1560,00000,0000
Náklady na predaný tovar 156 50443 99721 515
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000072,000,0000
Neobežný majetok 167 7064 8586 624
Obežný majetok 178 93954 08222 328
Obrat aktív 0,74541,301,52
Obrat neobežného majetku 1,5415,736,63
Obrat obežného majetku 1,441,411,97
Odpisy 31 1121 766442,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 31 1121 766442,00
Osobné náklady 13 7560,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 003134,0038,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 64 62524 30216 982
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,18260,80380,7679
Podiel EBIT k aktívam 0,16410,50940,7306
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,16410,50940,7306
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,20681,060,9694
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,16530,39970,6521
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000450,250,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 7,410,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,2718,3650,74
Pohľadávky z obchodného styku 95 29930 3933 434
Pohotová likvidita II. stupeň 2,501,773,13
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,07-1,19-1,14
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 6,260,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,82240,52430,2560
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,631,100,3441
Pridaná hodnota 101 86932 41822 425
Rentabilita aktív, ROA 0,09670,38240,5713
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,54450,80380,7679
Rýchla likvidita I. stupeň 0,80120,76972,65
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,260,96650,3425
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,260,96650,3425
Služby 69 91028 19419 761
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 346 64558 94028 952
Spotreba materiálu… 86 59415 7311 754
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 121 9520,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 288 37376 41543 940
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 30 0000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000071,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 258 37376 34443 940
Účtovný cash flow 57 31023 55818 879
Úročený dlh 121 9520,00000,0000
Úrokové krytie 6,210,00000,0000
Vlastné imanie 61 54928 03621 540
Všetky záväzky 285 09630 9047 412
Výsledok hospodárenia 59 62730 21021 198
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 59 62730 21021 198
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 33 51322 53616 540
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 22 53616 5400,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 47 73430 02321 152
Záväzky 285 09630 9047 412
Záväzky z obchodného styku 24 8622 8191 237
Zisk pred zdanením 47 73430 02321 152
Zmena EBIT 1,891,420,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 26 6430,00000,0000